ročník 2016 / 2017

 

Soutěž Lipice

    30. 9. 2017

    Letos už naposledy jsme vyrazili na LMHoPe. Jako tradičně se konala v Lipici. Soutěžilo se v PÚ, Braňáku a jako druhá doplňková disciplína byla speciální soutěž, ve které šlo o to: uvázat všechny uzle, překonat padlý strom a nakonec sestřelit špalík. V PÚ šlo na řadu první Pacov A st. a dosáhli času 29 sec. Po nich šel Pacov B st. a ty byli tradičně lepší než A a zaběhli za 26 s. Pacov ml. měl čas 31 s. Mezi 1. a 2. pokusy na PÚ jsme běželi ZPV (Braňák), tam byl Pacov A st. na 5. místě s časem 35 min., Pacov B st. za 48 min. na místě 11. a mladší běželi 62 min., a byli 7. Po obědě se konaly druhé pokusy, tam si Pacov A st. polepšil na 26 s., Pacov B st. se také zlepšil na 24 s. (levý proud měl sestříknuto na 19 s.) a ml. si pohoršili na 40 s. Na té speciální disciplíně se nám v porovnání s ostatními moc nevedlo, ale byla to disciplína pouze pro radost a byla dobrovolná.

Za chvíli se konal nekonečně dlouhý nástup, na kterém nám řekli, že Pacov A st. je dnes 10. a za celý rok 9., Pacov B st. dnes 12. a za celý rok 11. a Pacov ml. dnes 6. a celoročně také 9.

Nakonec jsme si sebrali svých pět švestek a hurá na pouť (tedy alespoň někdo).

  Výsledky LMHoPE rok 2017 zde

 

 

Soutěž Horní Cerekev

    16. 9. 2017

    Předposlední kolo LMHoPe se konalo v Horní Cerekvi. Za Pacov jela dvě družstva. Jedno st. a jedno ml. Nemohli jsme se vejít do aut, tak jsme si vypůjčili auto od SDH Zhořec. Jako doplňková disciplína byla opět štafeta dvojic. Prvně jsme šli ovšem na PÚ. Začal Pacov st. a s malým problémem zaběhl čas 27:52 s. Následoval Pacov ml. a měl čas 40:84 s. Mezi prvními a druhými pokusy na PÚ se běhaly štafety dvojic. Tam na 1. pokusu Pacov st. zaběhl za 65 s. a na 2. pokusu 62 s. Pacov ml. běžel poprvé za 101 s. a podruhé za 115 s. Časy z PÚ a štafety dvojic se sčítaly dohromady a to nám dost pomohlo, takže Pacov st. se umístil na 3. místě (naše nejlepší umístění na LMHoPe) a Pacov ml. na 7. místě.

 

   

    VIDEA K NAHLÉDNUTÍ:

 

Soutěž Žirovnice

    26. 8. 2017

    Prázdniny už se nám pomalu chýlí ke konci a to znamená, že pokračuje LMHoPe. Její 5. kolo se konalo v Žirovnici. Na útok jsme měli dva pokusy a jako doplňková disciplína byla štafeta dvojic. Nejdříve šlo na řadu Pacov A - st. a zaběhli jsme čas 25 s. Po nás šlo Pacov B - st. a mělo čas 23 s. Než se doběhali první pokusy na PÚ, tak jsme šli na štafetu dvojic. Tam měl Pacov A čas 69 s. a Pacov B 70 s. Po obědě se konaly druhé pokusy na PÚ, a tam si Pacov A pohoršil na 26 s. a Pacov B na 43 s. Ve štafetě jsme si také pohoršili. Pacov A na 70 s. a Pacov B na 85 s.

Ve výsledku jsme se dozvěděli, že Pacov A se umístil na 7. místě a Pacov B byl na 8. místě.

 

Soutěž Putimov

    19. 8. 2017   

    Letos snad poprvé jsme vyjeli na dětskou soutěž v Putimově. Po našem soustředění se nás moc nesešlo, tak jsme si nedělali nějaké velké iluze. To, co jsme si mysleli se bohužel potvrdilo a naše jediné Pacovské družstvo dětí zaběhlo čas 22 s. z toho bylo 6. místo. Radši jsme se hned po nástupu sebrali a jeli domů. Po obědě se konalo 8. kolo PHL, tam se nám také nezadařilo - Pacov muži A byli na 4.místě, Pacov muži B na 6. a Pacov ženy také na 4. Jediné, co se nám podařilo byl losovaný běh, ze kterého jsme si odnesli alespoň vepřovou kýtu.

 

 

Tréninkový kemp 2017

    15. 8. - 17. 8. 2017

    A už to vypuklo. To, na co jsme celý rok netrpělivě čekali. Je tu velké třídenní soustředění. V úterý v 9:30 jsme měli sraz na hasičárně. Naložili jsme věci do auta, rozdělili se na tři skupiny a ta první vyšla na cestu. Skoro nikdo do poslední chvíle nevěděl, kam a kudy půjdeme a to byl právě záměr, protože jsme při startu dostali papíry, na kterých byly napsané azimuty a my měli jít podle nich. Do skupin jsme byli rozděleni, aby nás šlo méně a vystřídali se u buzoly všichni. Když jsme konečně po 7 km. dorazili na místo určení a zjistili jsme, že je to na Propadě, tak panovaly takové názory, že jsme to mohli vzít rovnou a ušetřili bychom si kroky. V poledne nám Zdenda Dvořák přivezl Tranzitem naše věci, ale hlavně Alešův vyhlášený guláš. Po obědě jsme se vrhli na stavění stanů. Když jsme byli hotoví, tak i přesto, že Iva tvrdila, že voda je mokrá, špinavá a studená, tak jsme všichni naskákali do rybníka a ochladili se. Potom jsme se z hasičů změnili na žháře a zapálili jsme balík slámy, ale to jenom proto, že už pod kopcem byla nastartovaná obě naše auta, v mžiku přijeli a ukázali nám hasiče v akci. Zbylou vodou jsme se ještě zchladili a šup na hlavní náplň našeho soustředění, a to trénovat disciplíny, které budou v podzimním kole Hry Plamen (PÚ CTIF, štafeta dvojic a ZPV). Prvně jsme se vrhli na náš (ne)oblíbený útok CTIF. Zjistili jsme, že vodní příkop je stále moc velký, bariéra moc vysoká a že nám pořád teče džberovka, takže jsme pokaždé na převléknutí. No snad to bude lepší. Následovala štafeta dvojic, v té už jsme více méně 100%, a tak Aleš uznal za vhodné rozdělat oheň a opéct si buřta. Na to, že celý den tam na nás byli Iva s Alešem sami, tak k večeři přijelo víc pomocníků než dětí.  Večer jsme poseděli u ohýnku, a když už většina dětí šla spát, tak už mohli i trenéři jít na zasloužilý odpočinek.

Ráno, když už všichni byli vzhůru, tak se vzbudil i Aleš a dojel nám pro snídani. A protože s plným žaludkem a kor po ránu se špatně běhá, tak jsme celé dopoledne trénovali dovednosti, které odpoledne uplatníme v ZPV (závod požárnické všestrannosti).

1.) Střelba ze vzduchovky byla jasná - zamířit a pal, ale i přes to se trefí tak půlka z nás. 

2.) Šplh po vodorovně nataženém laně zvládl s menší podporou snad každý.

3.) Co se týče uzlů, je jich pět, ale pro některé, kdo neumí uvázat ani tkaničku to byl nezvladatelný problém.

4.) Zdravověda byla jednoduchá. Při úvazu ruky nesmí koukat prsty a u nohy musí být uzel nad kolenem.

5.) S technickými prostředky přijdeme do styku pravidelně a co se čím hasí taky víme.

6.) No a jelikož topografické značky rok od roku mění, tak když to není v hlavě, musí to být v nohou.

Potom už to jenom uběhnout.

Už jsme z toho všeho vyhladověli, tak jsme se hromadně přesunuli do jídelny Na Ružku , a tam jsme se najedli dosyta. Než jsme přišli zpět na Propad, tak byly dvě hodiny a sotva jsme ještě něco potrénovali a přišlo to, na co jsme se celý den připravovali a to samotný závod. Celkem bylo šest stanovišť a to znamenalo jediné - povolat do akce pomocníky z našeho SDH, aby na nás dohlíželi na jednotlivých stanovištích a zapisovali naše výsledky. Na startu byl Aleš, hned první stanoviště byly vzduchovky a Jára, následovala Iva s topografíí a azimuty, potom v lese Jirka s Terezou, ke kterým byla špatně označená trať, takže se všichni ztratili, hned za lesem byli Pavel a Irča, kteří měli hasiva a technické prostředky, za nimi byl strašný kopec nahoru a na něm Láďa s Honzou a šplh po laně a potom cílová rovinka k Míše se zdravovědou. Když doběhl poslední, tak jsme chvíli vydechli a Aleš nám řekl výsledky. Někdo to i s trestnými body běžel půl hodiny, někdo dvě, ale není důležité, kdo vyhrál, ale že všichni doběhli, i když to tak chvílema nevypadalo. Dali jsme si zaslouženou věčeři na ošťuráku a zrovna dneska, když bychom docela spali, tak jak padla tma , tak jsme šli na bojovku. Nebylo to nic tak hrozného. Jenom dojít na hráz rabníka, podepsat se a přijít zpátky, ale i přes to se někdo bál a šel radši ve skupinkách. Když se vrátil ten poslední nejvíce vyděšený, tak hurá na kutě.           

    Když jsme se ráno nasnídali, tak ještě pořád byla mlha, že by se dala krájet a po ní se pořád držela velká rosa, tak jsme si řekli, že si dáme od běhání chvíli pokoj a závodili jsme v motání hadic na čas. Po motání přišla uzlovací štafeta. Šlo o to uvázat všech pět uzlů (zkracovačka, lodní, tesařský, plochou spojku a úvaz na proudnici) a to za nejrychlejší čas. Oboje dvoje vyhrála tatáž osoba. Za tu dobu už padla rosa a my jsme mohli jít trénovat. Začali jsme opět útokem CTIF, dali jsme ho asi 5x a když už jsme nemohli, tak nám Aleš přivezl výborná grilovaná kuřata a potom jsme si dali hoďku poledního klidu. Po obědě jsme ještě potrénovali štafetu dvojic a šli jsme do té mokré, špinavé a studené vody, tedy alespoň podle Ivy, protože všichni ostatní v ní byli. No a potom se nám to pomalu chýlilo ke konci. Uklidili jsme překážky, sbalili stany, uklidili si všechny svoje věci a naložili to do auta. Aleš vše převezl nahoru, předal většinu dětí a když jsme my nejstarší děti viděli tu hromadu věcí, tak se nám ho zželelo a pomohli jsme mu to uklidit.

    Aleš s Ivou se zapřísáhli, že už do takové třídenní akce nepůjdou, ale to už říkali vloni. Tak za rok se budeme opět těšit.                                                    

 

                                         

 

Soutěž Přáslavice

    12. 8. 2017

    Sedmé kolo PHL se konalo již tradičně v Přáslavicích. Jezdíme sem rok co rok, a jak je naším dobrým zvykem, vždy se umístíme na bedně. Do soutěže dětí se přihlásilo celkem 12 družstev. Tady vždy byla kategorie sloučená, ale letos to rozdělili na mladší a starší. Od začátku byly zmatky ve startovní listině a nikdo tu o ničem nevěděl, ale nakonec se to uklidnilo a běželo prvně družstvo st. dětí z Pacova, a to se skvělým časem 17 s. bezkonkurenčně ovládlo celou soutěž. Po nich šlo naše družstvo ml. dětí, a ty se s časem 25 s. umístily na 3. místě. Naši tradici jsme neporušili a byli jsme za to rádi. V kategorii mužů v PHL se Pacov A umístil na 3. místě, Pacov muži B mimo PHL byli taktéž 3. a ženy bohužel svůj útok nedokončily.

 

Soutěž Salačova Lhota

    4. 8. 2017

    Opět po roce probíhala první pátek v srpnu Noční soutěž v Salačově Lhotě. Zde se nám nikdy nedaří a ani tento rok jsme smůlu neprolomili. Běhá se podle pravidel požárního útoku Hry Plamen a my se účastnili s dvěma družstvy starších dětí. Jako vždy šel na řadu nejprve Pacov A. Tentokráte byl ve zcela novém složení a na pokusu to bylo znát. Pokus byl s červeným praporkem na sání, které se během útoku rozpadlo. Družstvu Pacov B se dařilo o trochu lépe. I oni byli ve zcela novém složení. Časomíra se zastavila na 22 vteřinách a to stačilo až na 10. místo. Tak snad příští rok už to bude konečně lepší.
V nočních hodinách probíhala i soutěž dospělých, kdy muži PHL časem 19,41 s. obsadili 2.místo, muži mimo PHL bohužel útok nedokončili a ženy s časem 27,67 s. byly také 2.

 

 

 

O pohár starosty města Pacova

    29. 7. 2017

    Letos, stejně jako každý rok jsme v Pacově pořádali další kolo PHL, ke kterému jsme ještě přidali soutěž dětí. Letos nám přislíbilo účast hned sedm družstev. Pacov měl tři, Senožaty dvě, Lukavec jedno a Salačova Lhota také jedno. V kategorii starších dětí bylo pět družstev a za mladší děti běhaly zbylé dvě družstva.

Jako první běželo domácí družstvo mladších dětí, které mělo velmi pěkný čas 32 s., po nich běželo starší družstvo Pacov A a doběhli s nejrychlejším časem celé soutěže 18 s., a následoval starší Pacov B s časem 20 s. Ostatní měli také slušné časy, ale je vidět, že jsme na naší půdě, takže nám nikdo s časama nekonkuroval.

Vyhráli jsme, co jsme mohli, takže Pacov ml. byl na 1. místě, Pacov st. A také na 1. místě následován Pacovem B st. na 2. místě.

Odpoledne se konalo 5. kolo PHL, kde Pacov A (hodnocen v PHL) byl na 1. místě, Pacov B (hodnocen mimo PHL) se umístil také na 1. místě a Pacov - ženy byly 3. 

 

  

družstvo mladších dětí z Pacova

  

družstvo starších dětí Pacov A                 

družstvo starších dětí Pacov B           

 

Soutěž Buřenice

    1. 7. 2017

    Už několik let říkáme, že se dojedeme podívat na soutěž do Buřenic, ale nikdy jsme nesestavili tým, tak jsme tu dnes poprvé. Aleš měl opět službu, tak nás měla na povel Iva sama a zvládla to bez problémů. Před soutěží dětí byla ještě soutěž dospělých, a tam se Pacov A - muži umístili na 1. místě. Ostatní na bedně nebyli. Za chvilku byla dráha přestavěná a mohly začít běhat děti. Celkem bylo osm družstev. Pacov A - st. děti zaběhli pěkný čas 20 s. a z toho bylo 1. místo. Pacov B - ml. děti s časem 23 s. se umístili na 3. místě. Při závěrečném nástupu, kde nás moc nezbylo, protože všichni ujeli na Jatka Fest, jsme přebrali poháry, diplomy a medaile, potom jsme mohli vyrazit domů.

   

 

Soutěž Bácovice

    24. 6. 2017

    Konec června je ve znamení soutěže v Bácovicích. A my už několik ročníků nemůžeme chybět. V letošním roce se nám podařilo poskládat družstvo starších a družstvo mladších. Nejprve se zaběhnou svou soutěž dospěláci a pak už je řada na nás. Zásluhou Aleše jdeme na řadu jako poslední. Nejprve družstvo starší. Sestříkáváme pouze plechovky a tak by to neměl být žádný problém. Měřeno je pouze stopkami, tak nevíme jaký máme čas, ale tušíme, že to nebylo nejhorší. Hned po nás jde družstvo mladších a ani to nebylo špatné. Během chvíle je nástup a naše umístění: starší s časem 18 s. jsou na 1. místě a družstvo mladších je na 3. místě s časem 24 s. Tato soutěž se Pacovu velmi vyvedla, protože nejen děti, ale i muži získali 3. místo v lize i 3. mimo ligu. Ženám se bohužel nezadařilo.

 

 

Den Mikroregionu

    17. 6. 2017

    I letos se konal již tradiční Den Mikroregionu. Nás pacovské hasiče (jak ty dobrovolné, tak i profesionály) oslovili, zda bychom tu vystavili naši techniku a předvedli, co umí. Stejně jako vloni jsme si přichystali dvě džberovky, terč, kuželky a zase u nás bylo pořád plno a my nevěděli, kam dřív skočit. Z našich aut jsme zde měli výjezdovou Tatru 815, Tatru 148 ve výsluze a profíci přivezli ukázat své prvovýjezdové vozidlo Man. Vrcholem naší ukázky bylo, když jsme rozfoukali po zámecké zahradě hasící pěnu a nejen děti, ale i dospělí z toho byli úplně unešeni. My byli rádi, že jsme jim udělali radost, ale všechno jednou končí, a tak jsme byli rádi, když jsme si sbalili svých pět švestek a mohli si začít užívat, jako všichni ostatní.

 

 

 

Soutěž Hořepník

    9. 6. 2017

    Stejně jako vloni jsme i letos vyrazili na noční soutěž do Hořepníka. Družstvo mladších jsme neposkládali, ale jeli dvě družstva starších. Den předem nám říkali, že nebude moc družstev, ale opak se stal pravdou a sjelo se nás na 20. Běhalo se na dvě základny, takže to docela odsýpalo. První pokusy se konali ještě za světla a místo terčů bylo za úkol shodit prázdné hasičáky. Šli jsme až ke konci a nejdříve šel Pacov A. Bohužel jsme měli malé problémy a čas byl nad 30 s., což na takových soutěžích nestojí za nic. Hned po A šlo na řadu B a tomu se velmi vyvedlo. Získalo čas 18 s. Po prvním kole jsme byli zatím 1. Až za tmy se konaly druhé pokusy a tam se hasila hořící pochodeň. Zase šlo nejdříve A a to si polepšilo na 24 s. a B se propadlo na 27 s. a tím jsme ztratili vedení. Pro nás bylo špatné to, že se sčítaly časy z prvního a druhého kola, a tak se A umístilo na 5. místě a B si převzalo pohár a medaile za 3. místo.

    Ještě před soutěží jsme se domluvili, že pokud se umístíme do třetího místa, tak Aleše hodíme do potoka. Jak jsme slíbili, tak jsme udělali a až do odjezdu Aleš chodil bos, protože měl v botech loviště.

 

     

 

 

 

Soutěž Věžná

    3. 6. 2017

    Dnes se ve Věžné konalo 3. kolo LMHoPe a my u toho samozřejmě nemohli chybět. Je hezké, že Aleš poskládal za Pacov celkem tři družstva, ale zrovna měl směnu, tak za něj jel Honza. Běhaly se PÚ tradičně na dvě základny a k tomu ještě štafeta CTIF. Na řadu jsme šli hned třetí, takže tam ještě nebylo mokro. Jako první z našich týmů šlo na řadu družstvo Pacov A - starší. Museli jsme si vystačit sami, ale my jsme šikovní a s novými kolečky na mašinu to šlo raz dva. Bohužel se nezadařilo spojit B, a tak z toho byl čas 35 s. Hned po A šlo na řadu B a to obdrželo čas 29 s. Družstvo mladších dětí zaběhlo za 31 s. Přesouváme se na štafetu CTIF. Tady má každé družstvo také dva pokusy, takže to zabralo dost času a stejně jsme výsledky neviděli, protože do stánku nesmíme a časomíru měli schovanou. Po obědě se konaly druhé pokusy na PÚ. Pacov A si polepšil na 22 s. (nejlepší čas na lize, jaký jsme kdy zaběhli). Pacovu B se naopak nevyvedlo a měl čas 44 s. A mladší se propadli na čas 40 s.

Při vyhlášení se dozvídáme, že se časy z útoku a štafety sčítaly a to pro nás není dobré. Pacov A - starší získal 7. místo, Pacov B - starší 11. místo a mladší děti skončili 9. Už jen přebrat si ceny útěchy a jet zpět domů.

 

 

 

 

Noční Pacov

    26. 5. 2017   

    Jako každý rok i letos se konal již tradiční pochod kolem Pacova. Už vloni jsme si říkali, že bychom mohli jako SDH také vyrazit, ale sliby chyby, tak jsme to uskutečnili až letos. Sraz byl v šest hodin na turistické základně. Jelikož někteří z nás by dlouhou trať neušli, tak jsme zvolili jenom kratší 7 km. Zdaleka jsme nešli všichni, ale tak už to bývá. Trasa vedla od základny, přes město, na Močidla, kolem bioplynky, do Sovova parku, k myslivně a zpět na základnu. Nakonec jsme všichni došli zpět a byli jsme rádi, že si můžeme vychutnat odměnu v podobě buřta s chlebem a s plným břichem vyrazit zpět k domovu.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jarní okresní kolo Hry Plamen v Pacově

     20. 5. 2018

    Dnes se konalo jarní kolo Hry Plamen. Tentokrát jsme nemuseli jezdit nikam daleko, protože se konalo u nás v Pacově. Už v pátek večer měly být postavené překážky, ale nestihlo se to, tak Aleš rozhodl, že se sejdeme ráno dřív a budeme ještě trénovat. Tak jsme taky udělali. Nástup byl jako tradičně trochu opožděn, tak jsme alespoň měli čas si projít celou dráhu. Po nástupu se začali běhat štafety CTIF. Tam jsme měli dva pokusy. Ten první se nám sice povedl bez trestných, ale ten druhý byl ještě rychlejší, a tak se nám počítal ten. Před obědem jsme ještě stihli odeběhnout jeden požární útok, ale ten se nám vůbec nepovedl. Po obědě se začali běhat štafety 4 x 60 m. Ještě jsme to nikdy neběželi, ale i tak jsme získali pro nás slušný čas a hlavně žádné trestné body. Ještě jsme odeběhli druhý pokus na požárním útoku, ten už byl lepší, ale na udržení 3. místa to nestačilo.

    Po vyhlášení výsledků se dozvídáme, že jsme 5. a chybělo nám pouze půl vteřiny na štafetě CTIF a byli bychom 3. a jeli na krajskou soutěž.

 

    V neděli se ještě konala soutěž dorostu, na které jsme byli také někteří z nás pomáhat.

Výsledky Hry Plamen za ročník 2016 / 2017 zde

 

Soutěž Počátky

    13. 5. 2017

     Dnes jsme se zúčastnili 2. kola LMHoPe, které se konalo v Počátkách. Tentokrát se zúčasnilo kromě družstva starších i družstvo mladších dětí. To běhalo pouze v šesti, protože trpí nedostatkem lidí. Jelo se tradičně na dvě základny a každý měl dva pokusy. Jako první šli na řadu starší a ty dosáhli času: 29 s. Hned po nich šli mladší a měli čas 31 s. Po obědě se konaly druhé pokusy. Starší si polepšili a zaběhli čas 27 s., ale mladším se to vůbec nepovedlo a museli se spokojit s časem 1 min. a 10 s. Při závěrečném nástupu, který se konal uvnitř, protože znenadání začalo pršet jsme převzali ceny u mladších za 4. místo a u starších za 8. místo a vyrazili jsme zpět k Pacovu.

 

 

Soutěž mladých zdravotníků Pelhřimov

    10. 5. 2017

    Dnes netradičně ve středu jsme se zúčastnili soutěže ČČK okresu Pelhřimov. Jelo se místo školy, takže by chtěli jet všichni, ale nakonec nás jelo jenom pět. Čekalo na nás celkem pět stanovišť. Jako první byly obvazové techniky, druhá byla resuscitace + dvě další méně vážné zranění, jako třetí dvě pořezané osoby, za čtvrté zasloužená svačina a nakonec osoba v bezvědomí a dívka po pádu z kola. Strávili jsme zde příjemné dopoledne, i když umístění za nic nestálo.


 
 
 

 

Soutěž Božejov

    6. 5. 2017

    Dnes se naše dvě družstva starších dětí zúčastnila soutěže v Božejově. Jednalo se o první soutěž zařazenou do ligy mladých hasičů v požárním útoku. Oboum družstvům se první pokusy moc nevydařily, ale druhé pokusy již přinesly své ovoce. Družstvo B se umístilo na 7. místě a družstvo A na 12. Jako doplňková disciplína zde byl druhý pokus útoku CTIF. Zde jsme si opravili pokažený pokus z podzima. Tento lepší čas se nám tedy počítá do okresního kola Hry Plamen. 

 

Pálení čarodějnic

    30. 4. 2017

V letošním roce jsme se opět rozhodli oslavit svátek něžnějšího pohlaví našeho družstva, a tak jsme jim na dnešní slavnostní den postavili vcelku velkou hranici dřeva a navrch jsme usadili jejich kamarádku. Moc jí to slušelo. Krásný župánek a rudé rty. No úplná šťabajzna. Škoda, že byla celá vycpaná slámou.  Na začátek jsme se posilnili klobáskami na grilu a se soumrakem šli podpálit hranici. Jak se ukázalo, jsme hasiči a podpal nám moc nejde. Dalo to hodně práce a námahy, ale nakonec se zadařilo a mi se mohli konečně ohřát.  Do pozdních nočních hodin jsme pak povídali u ohýnku.

 

 

Úklid lesů na Pacovsku

    1. 4. 2017  

    V sobotu 1. dubna žáci SDH Pacov i s dalšími členy vyrazili uklízet lesy okolo Pacova. Krásné jarní počasí nám přálo a tak vše šlo od ruky. Odměnou všem byl dobrý pocit z odvedené práce a jako třešnička na dortu byl táborák spojený s opékáním špekáčků a klobásek. Po našem uklízecím kolečku měl každý z nás v nohou 10 kilometrů, ale i tak jsme se shodli, že za rok vyrazíme znova.

 

 

Trénink na CTIF

    24. 3. 2017

    Tento pátek jsme poprvé letos trénovali požární útok CTIF. Díky štědrému daru z "Nadace Agrofert" jsme mohli pořídit dva nástřikové terče a tunel na tuto disciplínu. A tak doufáme, že naše jarní snažení na okresní soutěži bude vidět.

 

Karneval SDH Pacov

    11. 3. 2017

    Dnes se na hasičárně uskutečnil tradiční dětský karneval. Vše bylo přichystáno z předešlého dne, kdy starší děti připravili sál i chodbu. Vše bylo nazdobené, stoly připravené a tombola čekala na své výherce.
    První masky začaly chodit hned po obědě. Během chvíle se nám sál hemžil pirátama, tanečnicema, princeznama, policistou, šprtkou, zvířátky všeho druhu, kostlivci a vlastně vším, nač si vzpomenete. Zahráli jsme si židličkovanou, točili obručí, nafukovali balónky do prasknutí, podlézali tyč, balili se do toaleťáku a spoustu dalších soutěží. Mezi tím jsme tančili - o hudbu se nám staral Aleš, popíjeli kofolu, cpali se párky, buchtami a vším možným co bylo na stolech. V podvečerních hodinách jsme se totálně vyčerpaní rozešli domů s plnými náručemi výher.

 

Školení jednotky SDH Pacov

    5. 3. 2017

    Na dnešek bylo naplánované školení jednotky SDH Pacov, které se konalo v prostorách MŠ Za Branou. I nás mladé hasiče požádali jestli bychom jim udělali figuranty, aby to bylo se vším všudy. Jednalo se o vyproštění lidí ze zakouřené budovy a potom o následnou resuscitaci. Nakonec nás zachránili a bez větší škody na majetku a zdraví jsme mohli školení ukončit a prohlásit za úspěšné.

 

 

Memoriál Františka Papeže

    4. 3. 2017

    Dnešní výlet byl naplánován na poslední chvíli, ale i tak se moc vydařil. V úterý nám Iva poslala SMSky: Právě jsem zjistila, že se jde v sobotu Memoriál Františka Papeže. Okruh má 10 km. Nešli byste? No tak jsme se už ve 13:00 sešli před pacovskou turistickou základnou. Nebylo nás mnoho. Jenom to nejsilnější jádro, ale nám to nevadilo. Nejprve nám paní Štolbová vysvětlila trasu pochodu a potom jsme společně zavzpomínali na pana Papeže. Už po začátku se v čele naší skupiny drželi Aleš s Luckou a Pavel. Ty následovali Filip s Matějem a Láďa a někde na ocasu se držela Iva a popoháněla ty nejmenší. Šlo se kolem sv. Anny, nahoru k důchoďáku, do Bedřichova, do Zhořce a zpět kolem Trucbáby a Močidel. Po třech a půl hodinách jsme celí vysílení dorazili zpět do Pacova a rozešli se každý sám domů.

 

 

 

Příprava plesu

    24. 2. 2017

    Tento rok stejně jako vloni jsme byli požádáni o pomoc s přípravou hasičského plesu SDH Pacov. Šlo vesměs o nanošení stolů a židlí, výzdobu sálu a předsálí, nanošení tomboly a přípravu pití a jídla. To není samo o sobě tak těžké na organizaci, jenomže houkli výjezd a lidi i auta, ve kterých byla tombola museli odjet k požáru. Nakonec jsme všechno zvládli v čas a ples mohl začít.

 

Přezkoušení z odborností

    23. 2. 2017          

                    

     Jarní prázdniny kolektiv mladých hasičů zahájil výletem do Plzně, ale to nebylo všechno co nás čekalo. Na čtvrtek 23.února naši vedoucí zorganizovali přezkoušení vědomostí z odborností. Na tento den jsme se pilně připravovali téměř měsíc, každý jsme se učili vědomosti strojníka a kronikáře. Informací, které každý musel dostat do hlavy bylo mnoho, ale poprali jsme se s tím.

     U odbornosti strojník se každý seznámil s používáním přenosných hasicích přístrojů, základními povinnostmi strojníka u zásahu, označováním a dělením požární techniky. Dále to byly optické signály PO a vybrané značky technických prostředků z cvičebního řádu. Nakonec to nejdůležitější a to kontrola, popis a použití PS 12.

     Odbornost kronikáře byla také velmi zajímavá. Každý se seznámil s historií našeho sboru a také s historií hasičstva v Čechách. Z té historie to byly i velké mimořádné události v Pacově jako byly požáry a povodně. Dále jsme se naučili popis praporu SDH a základní informace o hře Plamen. A samozřejmě nesmíme opomenout náležitosti psaní kroniky.

      Tyto všechny vědomosti přezkušovala komise v naší historické síni tradic. U stolu, kde se zkoušelo zasedl pan František Hronek, to je víceletý funkcionář v našem sboru, dále Aleš a dozoroval jim pan Zdeněk Smetana. U praktické části, kde jsme pracovali s PS 12 nás přezkušoval pan Milan Kaňka, který je velitelem družstva v jednotce SDH. Praktická část probíhala v garáži, kde jsme ukázali kontrolu před použitím mašiny a následně jí nastartovat. Venku na dvoře jsme ukázali nasátí vody pomocí vývěvy.

Odbornost kronikáře úspěšně splnily:

Veronika Trpáková, Magdaléna Zajícová, Zuzana Dvořáková, Veronika Makovcová

Odbornost strojníka úspěšně splnili:

Ladislav Trpák, Filip Dolejš, Matěj Papež, Tomáš Berka

Odbornost strojníka se také pokusil složit Jaroslav Dvořák, ale bohužel se nezadařilo a tak to zkusí znova příští rok s lepší přípravou.

 

 

Výlet do Plzně

    20. 2. 2017   

    V pondělí 20. února začaly dětem jarní prázdniny a tak bylo potřeba vymyslet nějaký ten výlet. Aleš už dlouho říkal, že by se rád podíval do Plzně a proto jsme zvolili exkurzi v Techmania science centru Plzeň.

       Účast byla hojná na tuto exkurzi se přihlásilo hned 12 dětí. Aby se tato velká smečka dala zvládnout, tak na pomoc Alešovi a Ivě vyrazil i Láďa Trpák a Zdenda Dvořák. Expozice byla rozdělena do dvou budov. V jedné bylo kino a vše, co se týká vesmíru a v té druhé na co si vzpomenete: obří jojo, nakloněný domek, bagr, staré lokomotivy, pistole a různé animace pro děti i dospělé. Prostě každý si zde našel nějakou tu zajímavost. Bohužel na celý areál jsme měli jen nějakých šest hodin, ale myslíme si, že by jsme zde vydrželi i pár dní a stále by nás to neomrzelo.

     Domů jsme se vrátili k večeru všichni v pořádku pěkně unavení a to značilo jen jediné. Výlet stál za to!

 

 

Okénko do zdravovědy

    3. 2. 2017

    Stalo se u nás tradicí, že o pololetních prázdninách se scházíme v dopoledních hodinách v naší klubovně, abychom si procvičili základy první pomoci. Letos tomu nebylo jinak. Hojná účast dětí potěšila Vendulu, která tentokrát nechala doma tzv. Anduly a připravila si zcela jiná témata.
        Jako první jsme si probrali zásady první pomoci při krvácení. Vysvětlili jsme si, že nezáleží na tom, zda je tepenné nebo žilní. Vykrvácet můžeme tak i tak. Krvácela nám noha i ruka. Tekla nám krev z hlavy, z nosu i pusy. Krváceli jsme z ucha poté, co jsme se v něm šťourali hřebíkem. Dokonce jsme měli i vnitřní krvácení do dutiny břišní. Nakonec jsme si ošetřili otevřenou zlomeninu.
        Jako druhá zranění byly popáleniny. Rozdělily jsme je do třech skupin. Vendula nám popsala jaký je v nich rozdíl a jak je správně ošetřit. Když už jsme byli popálení, tak jsme ještě omrzli, abychom to vyrovnali.
         Po teorii přišla na řadu i praxe.  Vojta se Soňou nám dělali zraněné a zbytek dětí se rozdělil do dvou skupin. Filip vedl svůj tým tvořený Tomem, Matějem, Majdou a Láďou. Druhý tým tvořili mrňousci ve složení Verča, Nikča, Laura, David, Péťa a Ondra. Úkolem obou týmů bylo přijít na to, co je figurantům a následně je ošetřit. Obě družstva to zvládla na jedničku a své kamarády zachránili.
        Na závěr jsme si ještě zopakovali jak použít trojcípí šátek na 1000 způsobů. A aby to mělo nějaký smysl, společnými silami jsme ovázali Matěje od hlavy k patě.
        Nakonec jsme vše uklidili a rozešli se domů na zasloužený oběd. 

 

Trénink v pátek třináctého

    13. 1. 2017   

    Nadešel pátek a opět padla šestnáctá hodina a to je přesně čas, kdy se schází členové kolektivu mladých hasičů při SDH Pacov. Než se všichni sešli bylo předvedeno všem nové vybavení, které jsme zakoupili pro naši lepší výkonnost na soutěžích. Zatím jsme pořídili nový rozdělovač na štafety, opasek, nové helmy a další věci přibudou.

 

                Jelikož se v zimním období chystáme na splnění odborností, tak byla na pořadu dne nalejvárna a to opravdu důkladná. Iva si přichystala plno informací z oblasti kronikáře. Jednalo se o styl vedení kroniky a zápisy do ní. Nesměla také chybět historie našeho sboru, jelikož jsme v Kraji Vysočina nejstarším sborem.  Poté aby toho nebylo mnoho, tak se opakovala látka z předchozího tréninku a to byly informace k odbornosti strojníka.

                Jak u odbornosti kronikáře, tak i strojníka je přemíra informací, které se musí každý naučit a dostat do hlavy. Nejde jen o to se je naučit, ale jde i o praktické využití nabitých vědomostí např. praktická kontrola PS 12 či přímo obsluha při nasátí vody atd.

                Termín přezkoušení se nezadržitelně blíží a informací je mnoho, ale já věřím, že to zvládneme a v polovině února proběhne úspěšné přezkoušení.

                Čas letěl jak voda a když na hodinách odbila půl šestá všichni se rozešli do svých domovů.


 

Akce SDH Pacov za rok 2016

V letošním roce jsme se účastnili mnohých akcí nejenom jako soutěžící, ale také jako součást technických čet, při pořádání hasičských soutěží.
Nejnáročnější pro nás určitě bylo dvoudenní Okresní kolo dětí a dorostu Hry Plamen, které se v Pacově konalo koncem května a za 14 dnů proběhlo celo-víkendové klání Krajského kola dětí a dorostu  Hry Plamen.
    Již mnoho let se uprostřed června v Pacově koná Den mikroregionů, kde jsme se letos rozhodli prezentovat před veřejností  náš sbor. Zaměřili jsme se na děti. Měli možnost zkusit si přelézt žebříkovou stěnu a hlavně Filip s Matějem pro ně celý den plnili džberovky, podle potřeby pomáhali pumpovat v případě, že se rodiče zalekli a nechtěli dětem dodat vodu do hadice, aby mohli srazit připravené kuželky. Za odměnu si děti mohli odnést omalovánky s historickými i nejmodernějšími hasičskými auty. Odměnou pro Filipa a Matěje byli puchýře na rukách a dobrý pocit, že děti se neustále vraceli a chtěli to zkusit znovu.
    Poslední akcí letošního roku, kterou náš sbor pořádal a při které jsme nabídli pomocnou ruku byl 3. ročník Pacovského Železného hasiče, který se koná v zámeckém parku. Od brzkého rána až do večerních hodin jsme stahovali hadice poté, co je soutěžící roztáhli. Večer jsme v nohách měli několik kilometrů. K Filipovi a Matějovi se připojil Tom a poprvé i Láďa. 
  

 

Výlet do Černovic

    27. 12. 2016

    Tak jako náš sbor v letošním roce oslavil 145. výročí od jeho založení, tak i úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně měla letos své výročí a to 110. let od doby, kdy první parní vlak projel tuto trasu - tedy alespoň to měl v plánu, protože asi dva km. od Černovic už neprojel kvůli zaváté trati. Oslavy byly naplánované na 27.12. od 13.00 hod, kdy měl vlak dorazit do Černovic a kde se měl hodinu zdržet, než mu místní hasičský sbor doplní vodu. A u toho jsme nemohli chybět. Sraz byl pro jistotu už ve 12.00 hod. Tak jako vždy někdo nestíhá. Tentokrát to byl Péťa a jako tradičně Zuzka a Jára Dvořákovi. Nakonec jsme se sešli v počtu 14 dětí, dvěma řidiči a Ivou, bez které by to nešlo. Aleš nejel, protože zrovna sloužil. Naskládali jsme se do dodávek a vyrazili vstříc našemu cíli.
        Dorazili jsme včas, abychom si stihli dát horkou čokoládu a to už na perón vycházeli lidé v dobových kostýmech, protože v dálce už se ozývali píšťaly parního vlaku. Nejenom my, ale i další co se přišli podívat jsme se vyřádkovali kolem kolejí, spustila kapela a parní vlak vjížděl na nádraží. Čtyři historické a dva moderní vagóny táhly dvě krásné historické mašiny - ta menší tuto trasu opravdu jezdila,druhá byla pro parádu. Vypustili poslední páru, kterou měly, z vagónu vystoupili cestující a to byla příležitost hlavně pro ty nejmenší z nás. Péťa, Verča, Nikča a Laura zkusili nejprve jak to vypadá v mašině, koukli se na rozpálené topeniště a honem prolézt historické vagóny.
          Ty největší Matěj, Filip, Tom,Vojta a Láďa diskutují o tom, jak to vlastně funguje a k čemu co je. Járu s Radimem nezajímá jako vždy nic a naše dámské osazenstvo Majda,Soňa a Zuzka sice diskutují, ale s vlaky to nemá nic společného. Nejvíce nadšení byli určitě naši obětaví řidiči Zdenda s Láďou, kteří, kdyby tu nebylo tolik lidí, by určitě vlezli i pod vlak, aby mohli prozkoumat i ten poslední šroubek.
       Po hodince jsme všichni vymrzlí zamáváme vlaku na zpáteční cestu do Hradce a vydáváme se do místní hasičárny, kde máme domluvenou prohlídku jejich prostor. Tam už na nás čeká Jirka Hrubý, aby se pochlubil, co všechno tam mají. Prohlédli jsme si nejen klubovnu, ale hlavně garáže, kde mají zaparkováno pět aut - kromě staré Tatry 148 i novou repasovanou Tatru 815, LIAZ, valníkovou AVII a Volkswagen transportér.
        Po třech hodinách se navracíme na základnu do Pacova. Iva předává všechny prcky rodičům a zbytek se rozchází domů sám. Nikoho neztratila a nikoho nikde nezapomněla. Myslíme, že si může s klidným srdcem říct, že to zvládla na jedničku.

 

Přejeme Vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

SDH PACOV

 

Výroční valná hromada SDH Pacov

    25. 11. 2016

    Dnes proběhla výroční valná hromada. Letos poprvé se jí účastnili i nejstarší žáci SDH Pacov, kteří byli oceněni za aktivní pomoc při pořádání akcí SDH.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení vedoucích mládeže

     O prodlouženém víkendu, tedy ve dnech 27. - 29. listopadu, se uskutečnilo školení vedoucích mládeže ve středisku Valcha u Počátek. Za SDH Pacov se zúčastnil prodloužení kvalifikace II. (vedoucí kolektivu mladých hasičů) Aleš Janda a získání kvalifikace III. stupně - instruktor/ka  se podařilo Ivaně Trpákové, která již nějaký pátek pomáhá při tréninkách mladých hasičů a stala se jejich nedílnou součástí.

    Při školení se probrala témata od psychologie výchovy, pedagogiky, dotace až k novým pravidlům disciplín " Hry Plamen" či dorostu. Vše se zadařilo jak má a tak doma máme na další dva roky certifikované vedoucí, kteří se umí postarat i o ty největší rošťáky, kteří dorazí na trénink mladých hasičů.

 

Podzimní kolo Hry Plamen v Částrově

    8. 10. 2016   

    Dne 8. října se družstvo starších žáků zúčastnilo podzimního okresního kola "Hry Plamen". Letos se konalo až v Častrově, který je na konci Pelhřimovského okresu. Jelikož žáci pilně trénovali, tak se jim povedlo úctyhodných výsledků.

V Závodu Požárnické Všestrannosti měl Pacov dvě hlídky: (zde se počítá do průběžného hodnocení lepší místo)

- 1. hlídka obsadila 5. místo

- 2. hlídka obsadila 13. místo

Ve štafetě dvojic:

- hlídka starších žáků obsadila 4. místo

V požárním útoku CTIF:

- hlídka starších žáků obsadila 3. místo

(druhé pokusy této disciplíny se poběží na jaře)

 

Celkově se tedy družstvo starších žáků umístilo na 3. místě z celého okresu Pelhřimov.

Výsledky z podzimního kola Hry Plamen 2017 / 2018 - starší žáci zde