Ebola - Taktické cvičení složek IZS na poliklinice

11.05.2017 20:54

Taktické cvičení složek IZS na poliklinice

Ve středu 10. května v odpoledních hodinách se na pacovské poliklinice uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.

 

Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Pacov, HZS Pelhřimov, HZS Jihlava, SDH Pacov, ZZS Kraje Vysočina, Policie ČR Pacov,  Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a Biohazard Team ZZS Kraje Vysočina.

Cílem cvičení bylo ověřit taktické postupy jednotlivých složek IZS při společném zásahu –  podezření na vysoce nakažlivou nemoc – (Ebola) u pacienta, který se dostavil do ordinace praktického lékaře. Poté následovaly postupy vyplívající ze směrnic, které mají jednotlivé složky určeny. U objektu bylo zřízeno dekontaminační stanoviště, které sloužilo k dekontaminaci jednak pacienta, který byl umístěn ve speciálním biovaku a připraven k transportu do speciálního zařízení, tak všech zasahujících osob.  

Souběžně s vlastním cvičením byl svolán starostou města Pacova Krizový štáb města.

Děkujeme MUDr. Bohdance Nesvačilové za poskytnutí ordinace, městu Pacov za možnost využití objektu a všem zasahujícím složkám. Omlouváme se za krátkodobé omezení provozu u polikliniky.

 

Npor. Bc. Jaroslav Čížek, velitel stanice Pacov

více a foto od Zdeněk Klika