Školení jednotky města Pacov

05.03.2017 20:39
    Dne 5.3. 2017 proběhlo v odpoledních hodinách školení jednotky. Členové JSDH si prakicky vyzkoušeli zásah na požár jednopodlažní budovy s následným vyhledáváním osob v zakouřených prostorech. Dále poskytování první pomoci osobám, které se nadýchaly splodinami hoření a nesmím zapomenout na problematiku ochlazování tlakových lahví.
Poděkování patří městu Pacov a vedení mateřské školy Za Branou za poskytnutí prostor, kde se vše odehrávalo.