Smuteční oznámení

04.02.2021 18:11

Se smutkem Vám oznamujeme, že ve věku 62 let nás navždy opustil bratr Vlastimil Valerian. V našich řadách byl už jako mladý hasič, poté působil ve výjezdové jednotce. Byl aktivním členem při přípravě společenských akcí a pomáhal s digitalizací fotografií v naši síni tradic.

Čest jeho památce!