Výjezdy 2021

Jednotka SDH Pacov měla za rok 2021 celkem 64 zásahů

 

Požár nákladního automobilu v Cetorazi

    Poslední den roku 2021 byla naše jednotka povolána k požáru nákladního automobilu v obci Cetoraz. Požár byl ohlášen krátce po půl sedmé ranní. Na místo vyjely jednotky z prvního stupně požárního poplachu. 
    Naše jednotka po příjezdu na místo prováděla zálohu na místě události a po likvidaci pomohla s úklidem technických prostředků profesionálním hasičům ze stanice Pacov.
 
 
 

Požár v rodinném domě v Pacově

     Dne 3.11. v 17:04 byl vyhlášen požární poplach jednotce profesionálních hasičů ze stanice Pacov a dále jednotce dobrovolných hasičů taktéž z Pacova. Hasiči dle oznámení vyjeli na požár nízké budovy, které se dopřesnilo na požár ve spalinové cestě v domě. Místo události se nacházelo v ulici Na Blatech. Jednotky provedli likvidaci požáru pomocí kominické sady ze střechy RD.  Poté se obě jednotky vrátily zpět na základnu.
 
 

Další požár lesa u Roučkovic

 
    Další požár do statistiky jsme si zapsali v pátek 29.10. Sirény v Pacově se rozezněly v 19:46. Jednotka vyjela v počtu 1+5 s CAS. Na místě bylo zjištěna asi desítka ohnisek, které se rozšířily. Na likvidaci postupně vyjelo 6 jednotek hasičů a likvidace požáru proběhla až před druhou hodinou ranní. 
 
 

Požár lesního porostu po pálení v Bořeticích

    Jelikož stále nezapršelo tak další požár lesního porostu na naší jednotku nenechal dlouho čekat. V pondělí 25.10. jsme byli povoláni k požáru lesa mezi Bořetice a Přáslavice. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek a likvidace požáru proběhla až hodinu po půlnoci, kdy se jednotka vrátily zpět na své základny.
 
 

Požár stohu Obrataň

    V pátek 22.10. sotva co se uklidila technika po předchozím dni byla jednotka opět povolána k požáru. Tentokrát o půl deváté večer vyjela naše jednotka spolu s jednotkami z prvního stupně poplachu na požár stohu do Obrataně. Na místě naše jednotka prováděla doplňování cisteren a po rozhodnutí, že se stoh nechá kontrolovaně dohořet se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Padlé stromy a rozfoukaná pálení

    Čtvrtek 21.10 byl pro naši jednotku velmi náročný. V tento den jsme zasahovali u deseti událostí z toho 3 byly požáry. Vše začalo v poledne, kdy jednotka byla vyslána k požáru rodinného domu ve Velké Vsi. Po výjezdu jednotky byla jednotka přesměrována k padlému stromu ve směru na Bedřichov, kde započala svou práci profesionální jednotka, která byla odvolána k výše zmíněnému požáru. Od této události operační středisko přeposlalo naši jednotku k několika padlým stromům až ve 13:07 byla jednotka převelena k rozsáhlému požáru lesního porostu u Radějova. Z důvodu velkého větru bylo potřeba více sil a prostředků a proto na místo vyjel i dopravní automobil s dalšími členy JSDH.  Během hašení se naše jednotka musela rozdělit z důvodu ohlášení dalšího požáru u Roučkovic. Z Radějova na místo vyjel náš dopravní automobil a osádka cisterny zústala na hasební práce v Radějově. V podvečer, kdy přestal ustávat silný vítr se podařilo postupně zlikvidovat oba požáry a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 

Požár lesa u Pacova

 
    V pondělí 4.10. v ranních hodinách byl ohlášen požár lesa u Pacova nedaleko Trubárního rybníka směrem k " Panskému lesu".
Lokalizaci a likvidaci požáru prováděly jednotky HZS Pacov, JSDH Pacov, JSDH Jetřichovec a JSDH Obrataň.
 
 
 

Další požár u Radějova 

 
    V neděli 3.10. vyjeli čtyři jednotky hasičů k požáru lesa opět mezi Dobroměřice a Radějov. Tentokráte se jednalo o kořenové hoření ve vzrostlém lese. Jednotky provedly likvidaci požáru pomocí několika proudů "D". 
Na místě zasahovaly jednotky: HZS Pacov, JSDH Košetice, JSDH Pacov, JSDH Radějov
 
 
 

Požár lesa u Dobroměřic

 
    O čtvrtečním odpoledni 23.9. byla jednotka města vyslána k požáru lesa u Dobroměřic. Na místě zasahovaly pouze jednotky JSDH, jelikož profesionální hasiči byli u zásahu na dopravní nehodu. Na místě tedy zasahovala jednotka z Košetic, Pacova, Onšova a Radějova. Naším úkolem po příjezdu bylo prolití ohnisek pomocí vysokotlaku.
 
 
 

Dohašení stohu u Březiny

    V neděli 12.9. se rozhoukala siréna opět. Jednotka SDH byla povolána na opět rozhořený stoh u Březiny. Na místě bylo provedeno prolití požářiště a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 
 

Požár stohu slámy u Březiny

    V sobotu 11.9. vyjela naše jednotka spolu se všemi jednotkami z prvního stupně požárního poplachu na požár stohu mezi obcí Březina a Lesná. Po příjezdu prvních jednotek bylo rozhodnuto o povální jednotek i z druhého stupně. Požár zasáhl asi necelou polovinu stohu a včasným zásahem jednotky zachránily větší část uskladněné slámy. 
Na hašení bylo potřeba větší množství vody a tak VZ si povolal jednotku SDH z velké Chyšky, která vytvořila čerpací stanoviště u parketu v Lesné. Naše jednotka kromě hasebních prací prováděla také kyvadlovou dopravu vody na požářiště.
 
 
Na místě jednotky:
 
HZS Pacov, Pelhřimov
JSDH Pacov, Hořepník, Košetice, Červená Řečice, Velká Chyška

Požár hrabanky po pálení u Dolu

    První záříjový den vyjela naše jednotka s CAS k požáru hrabanky. Událost se nacházela na cestě z Dolu do Nízké Lhoty. Na místě zjištěno 5 rozhořelých ohnišť, které hasiči na místě prolili a zabránili tím tak dalším škodám.
 
 

Požár lesa u Velké Chyšky

    Dne 8.8. vyjela jednotka SDH spolu s HZS k požáru lesního porostu u Velké Chyšky. Zde byla provedena likvidace pomocí proudů D.
 
 

Požár lesa u Šimpachu

    Poslední červencový den tj. 31.7. byla jednotka SDH Pacov vyslána k požáru lesního porostu o rozloze 100x 30m. Po příjezdu jednotka prováděla hašení pomocí vysokotlaku a 2 proudů "D". Doplňování CAS prováděla jednotka z Černovic. Po likvidaci se jednotky vrátily zpět na základnu.
 
 

Požár skládky komunálního odpadu na Hrádku podruhé

    V sobotu 17. července v 15:03 jsme se spolu s HZS Pacov, JSDH Velká Chyška a Červená Řečice znovu vrátili do areálu skládky, kde bylo potřeba z předchozího požáru dohasit skrytá ohniska.
 

Požár skládky komunálního odpadu na Hrádku

    V sobotu 17. července po osmé hodině ranní vyjeli jednotky na požár skládky komunálního odpadu na Hrádek, kde podle oznamovatele hoří. Velikost požáru byla neznámá. Po příjezdu první jednotky bylo jasné, že bude potřeba povolat další síly a prostředky. Na místo tedy vyrazily i jednotky z druhého stupně požárního poplachu. Naše jednotka byla na místě ihned za profesionálními hasiči z Pacova. Naše činnost spočívala v hašení požáru pomocí tří proudů "C" spolu s jednotkou HZS. Veškerá činnost probíhala v dýchacích přístrojích a tak byl zásah velmi fyzicky vyčerpávající. Po několikahodinové snaze se nakonec podařilo požářiště zahalit do pěny a jednotky se postupně vrátily na své základny, kde i nás čekal dlouhý úklid a mytí hadic s vybavením.
Na místě zasahovalo spoustu jednotek. Zde je ze svodky soupis techniky.
 

Technické pomoci po silné bouřce

    Během dnešního dne tj. 15.7. jednotka města Pacova zasahovala u 2 událostí v souvislosti s včerejší večerní bouřkou. 
 

Požár střechy rodinného domu v Hořepníku

    V neděli 4.7. byla jednotka SDH Pacov povolána k požáru střechy rodiného domu v ulici Panská v Hořepníku. Na místo byla vyslána také profesionální jednotka z Pacova a dobrovolní hasiči z Hořepníku a Košetic. Včasným zásahem domácí jednotky se oheň ze štítu střechy nerozšířil a tak nevznikla vysoká škoda na majetku.
 

Požár seníku v Lukavci

    Hned první červencový den se opět Pacovem rozezněla siréna, která svolávala hasiče k požáru skladu píce v Lukavci. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotkky hasičů a včasným zásahem se podařilo uskladněné seno i objekt zachránit.
 
 

Odstranění popadaných stromů

    V souvislosti se silnou bouřkou byla krátce po půlnoci 24.6. vyslána jednotka SDH na pomoc profesionálním hasičům na silnici 1/19 za obec Obrataň k likvidaci popadaných stromů. Silnici blokovalo několik vzrostlých stromů a po odstranění této události jednotky zasahovaly u dalších popadaných stromů během celé noci.
 
 

Požár lesního porostu za Velkou Chyškou

    Dne 1.6. v dopoledních hodinách vyjely jednotky z prvního stupně poplachu na požár lesního porostu po pálení. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že požár se nachází za Velkou Chyškou ve směru na Útěchovice. Jednotky rozvinuly dopravní vedení od CAS v déce cca 100m a následně pomocí dvou útočných prodů "D" bylo započato hašení. Po likvidaci požáru jednotky sbalily použitý materiál a vrátily se zpět na základny.
 

Požár lesa Bezděčín

    Další dubnový požár na sebe nenechal dlouho čekat v pátek 30.4. vyjela naše jednotky spolu s HZS Pacov a JSDH Černovice na požár lesa u Bezděčína. Jelikož byl na místě problematický terén tak na lokalizaci požáru bylo nejdříve nasazeno plovoucí čerpadlo z nedalekého rybníčka a následně po přeskupení techniky hasiči likvidovali požár i vodou z cisteren. Čerpací stanoviště vytvořila JSDH Černovice u místního koupaliště kam jezdila CAS JSDH Pacov pro vodu. Z důvodu silného zakouření bylo prováděno hašení v dýchacích přístrojích.  Po likvidaci se všichni vrátili zpět na základny.
 
 

Požár lesa Hořepník

    V poledne 29.4. byly vyslány jednotky z prvního stupně požárního poplachu na požár lesního porostu za Hořepníkem. Jednotky na místě prováděli likvidaci požáru pomocí jednoho proudu C a dvou D. Po likvidaci se jednotky vrátily zpět na základny.
 
 

Požár sazí v komíně Pacov

    Dne 26.4. v 22:26 vyjela jednotka SDH Pacov spolu s HZS Pacov na požár sazí v komíně rodinného domu v Pacově v ulici Malovcova. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Požár několika stavení v Samšíně

     Požární poplach vyhlásilo operační středisko HZS Kraje Vysočina v pátek 23.4. krátce před desátou hodinou večerní. Operační důstojník na místo vyslal jednotky z prvního stupně požárního poplachu a to tedy jednotku profesionálních hasičů z Pacova a dále jednotky SDH Pacov, Samšín a Hořepník.

    Po příjezdu první jednotky na místo události si velitel zásahu vyžádal další síly a prostředky jelikož v plamenech byla celá stodola, truhlárna i rodinný dům. A tak byly na místo doposlány další jednotky a to JSDH Košetice, Jetřichovec, Přáslavice a Onšov.
     Naše jednotka na místo dorazila minutu po jednotce HZS a ihned na místě se zapojila do hasebních prací. Po zhodnocení situace se jednotka na místě rozdělila na dvě části. První část jednotky v dýchacích přístrojích prováděla hasební práce spolu s HZS ze dvora, kde se především hasiči snažili, aby plameny nezasáhly přilehlou stodolu. Druhá část jednotky, taktéž v DT, se snažila uchránit před plameny obytnou část rodinného domu. Po zlikvidování plameného hoření naše jednotka prováděla dohašovací práce. Po likvidaci požáru se naše jednotka v ranních hodinách vrátila zpět na základnu a následující ráno čekal na hasiče několikahodinový úklid hadic, vozidel a dalších použitých technických prostředků.
Na tomto požáru zasahovali téměř všichni členové jednotky SDH a těm patří velké díky za nasazení.
 
Jednotky na místě: HZS PS Pacov CAS 20 Terrno, CAS 32 T 815
                             JSDH Pacov CAS 20 Terrno, dopravní automobil
                             JSDH Samšín přívěsná motorová stříkačka
                             JSDH Hořepník CAS 8 Avia, dopravní automobil
                             JSDH Košetice CAS 32 T815, dopravní automobil, velitelský automobil
                             JSDH Jetřichovec CAS 8 Avia
                             JSDH Onšov CAS 24 Liaz
                             JSDH Přáslavice dopravní automobil, přívěsná motorová stříkačka
                           
 
 
 
 
 

Neuhlídané pálení v lese

    Období jarních požárů nás stále zaměstnává. Další požár na sebe nenechal dlouho čekat a hned druhý dubnový den jsme byli povoláni operačním střediskem HZS Kraje Vysočina k požáru lesního porostu mezi Hrádek a Velkou Chyšku. Na místo spolu s naší jednotkou vyjely jednotky HZS Pacov, JSDH Jetřichovec a JSDH Velká Chyška. K požářišti jsme museli natáhnout hadicové vedení o délce 100m a dokonce přes potok. Samotný hasební zásah byl ještě o něco komplikovanější jelikož se ohniska nacházeli v příkré stráni. Na uhašení byl použit hadicový "D" program.
    Tento zásah byl také prvním požárem našeho nového člena jednotky a to odchovance z řad mládeže Filipa Dolejše. Samozřejmě byl po hasičsku Filip " pokřťěn" vodou z hadice a bylo mu popřáno mnoho šťastných návratů od zásahů na základnu.
 
 
 

Mezikrajská výpomoc u požáru

    Na apríla tedy 1.4. vyjela jednotka dobrovolných hasičů z Pacova v rámci mezikrajské pomoci k požáru lesa nedaleko Zadní Lomné u Pojbuk. Na místě již zassahovaly jednotky z prvního stupně požárního poplachu a to tedy HZS Tábor, HZS Pacov, JSDH Mladá Vožice a JSDH Pojbuky. Z důvodu nedostatku vody na požářišti si VZ vyžádal tedy naší jednotku. Na doplňování zasahujících cisteren bylo u nedalekého rybníka zřízeno čerpací stanoviště kam jsme také jezdili pro vodu. Po likvidaci požáru jednotka pomohla sbalit použitý materiál a vrátila se zpět na základnu.
 
 

Požár lesa u Samšína

    V sobotu 27.3. dopoledne byla jednotka SDH Pacov povolána k požáru lesa u Samšína nedaleko vodárny. Na místě byl zjištěn požár lesního porostu, kdy se oheň rozšířil při pálení klestu. Jednotka SDH Prováděla doplňování CAS 32 HZS Pacov a hasební práce.
 
 

Požár lesního porostu u Eše

    V neděli 14.3. 2021 před třetí hodinou odpolední vyjela jednotka SDH Pacov spolu s profesionální jednotkou hasičů z Pacova na požár lesního porostu k obci Eš směrem na Šimpach.
 
 

Čerpání vody Pacov

    Dne 8.2. jednotka prováděla čerpání vody ze sklepa v RD v ulici Ferdinanda Pakosty v Pacově.
 
 

Požár v Hrobské Zahrádce

Dne 14.1. zasahovala jednotka SDH spolu s HZS Pacov a JSDH Obrataň u požáru v Hrobské Zahrádce. Jednalo se o požár spalinové cesty v rodinném domě.