Disco

24.12.2019 11:53

ztracené věci po naší diskotéce naleznete na hasičárně. Případně telefon starosty sboru

Aleš Janda 723 013 573