Oslavy 150 let SDH Pacov

    21. 8. 2021

Příprava na oslavy započala již v půli roku 2019, kdy se začaly shromažďovat materiály ke tvorbě almanachu, který shrnuje celou 150letou historii sboru. Poté, začátkem roku 2020, když přišla první vlna Covidu-19 veškerá práce ustala a nikdo nevěděl, co bude dále. Když i na jaře roku 2021 nevypadala situace dobře, byli jsme rozhodnuti naše oslavy o rok posunout. Nakonec se tomu tak nestalo, takže vše mohlo proběhnout v plánovaném termínu 21. srpna 2021.

Ještě před oslavami se 5. srpna na pacovské hasičárně konala členská schůze, kdy byly, za účasti starosty města Tomáše Kocoura, členům sboru předány pamětní listy a medaile ke 150 letům SDH Pacov. Poté začaly přípravy v podstatě v dennodenním režimu. Ať už se jedná o roznos pozvánek do všech domů a bytů v Pacově, rozvoz plakátů do každé obce na nejen okrese Pelhřimov nebo propagace oslav skrze reklamní předměty a sociální sítě.

Den před samotnou akcí, tj. v pátek 20. srpna probíhaly finální přípravy. Sraz byl již ráno, tak aby se všechno stihlo. Ze všeho nejdříve bylo třeba uklidit prostory Juzohaly, po letním kině, na kterém jsme zajišťovali občerstvení po 4 večery předtím. Dále postavit velké stany pro případ deště nebo naopak pro zajištění stínu, nanosit stoly a lavice, převzít podium, znovu postavit catering a připravit rekvizity na ukázky, které se konaly v sobotu.  Do večera jsme měli o zábavu postaráno.

21. srpna 2021, den oslav. Ranní sraz byl v 7:00 v prostorách Pacovského zámku. Udělali jsme závěrečné přípravy a nákupy a v 9:15 proběhlo slavnostní fotografování členů sboru na schodech v zámeckém parku. Od rána pražilo sluníčko a bylo jasné, že počasí nám bude nakloněné po celý den. Poté už začala najíždět technika a hosté. Technika se řadila na horním nádvoří, kde byla celý den vystavena a návštěvníci měli možnost si ji prohlédnout. V zámeckém sále bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postarala paní Eva Vošická a také tato pamětní kniha, do které měl každý možnost napsat pár slov.

Ve 12:15 začalo na horním nádvoří řazení do průvodu. Jako první šel velitel tvaru a místostarosta sboru Petr Šašek, následován vlajkonoši Milanem Kaňkou, Ondřejem Hovorkou, Jiřím Lhotkou a Filipem Dolejšem. Za nimi šli v trojřadu uniformovaní členové SDH Pacov vedeni velitelem sboru Miloslavem Hovorkou, starostou sboru Alešem Jandou a bývalým velitelem Jaroslavem Růžkem. Následovaly děti, pod vedení Ivany Trpákové. Za dětmi hrála do kroku kapela Božejáci. Po kapele šli ostatní hasiči a hosté. Poté jela kolona techniky vedená Tatrou Terrno z Pacova. Průvod vyrazil z horního nádvoří, ulicí Karmelitánskou dolů okolo pomníku válečných hrdinů, přes Náměstí do ulice Španovského, okolo starého muzea, dále po Hronově ulici na křižovatku s ulicí Autengrubera, po ní nahoru a zpět do Karmelitánské a do prostor Pacovského zámku. Trasa průvodu měřila necelý kilometr.

Přesně ve 14:00 proběhlo slavnostní zahájení oslav, kterého se ujal starosta sboru Aleš Janda. Po minutě ticha, věnované našim zemřelým bratrům a sestrám byl před podium byl přinesen prapor sboru z roku 1995 a byly na něj připnuty dvě stuhy. První byla od OSH Pelhřimov a předával ji osobně starosta OSH Ing. Jan Čekal. Druhá byla od Města Pacov. Předána byla náměstkem hejtmana Kraje vysočina a místostarostou města Ing. Lukášem Vlčkem. Následovaly krátké zdravice hostů. Jako první se ujal slova starosta OSH Pelhřimov Ing. Jan Čekal, poté ředitel HZS ÚO Pelhřimov a 1. náměstek starosty OSH Pelhřimov plk. Ing. Jiří Hӧrner, následován náměstkem starosty OSH Pelhřimov Zděňkem Smetanou, dále člen ÚKRR SH ČMS Vladislav Štefl, a nakonec místostarosta Města Pacov a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Lukáš Vlček. Poté byl prapor odnesen a velitel sboru Miloslav Hovorka krátce shrnul historii SDH Pacov od roku 1870 až po současnost. Hostům byl předán pamětní list a medaile k výročí sboru. Dále byly uděleny dva kříže Za Zásluhy 3. stupně, a to bývalému veliteli JSDH Pacov panu Jaroslavu Růžkovi a jeho nástupci panu Zdeňku Dvořákovi.

Tím bylo u konce oficiální zahájení oslav a na řadu přišlo hudební vystoupení kapely Božejáci s úvodní písní, jak jinak než, Co jste hasiči. 

V 15:00 přišla na řadu první ukázka, které se chopila jednotka SDH Pacov. V rohu zámecké zahrady, v dostatečné vzdálenosti od lidí i obydlí byl zapálen domeček z palet, který docela dobře ilustroval požár rodinného domu. Jednotka přijela na místo s vozidlem Tatra Terrno ve složení – velitel Milan Kaňka, strojník Zdeněk Dvořák, hasič č. 1 Jan Kohout a hasič č. 2 Jiří Lhotka. Po příjezdu na místo velitel zásahu provedl průzkum a rozhodl o hašení vysokotlakem. Hasiči si nasadili dýchací přístroje z důvodu hustého kouře a během chvíle se jim povedlo oheň zdolat. Chtěl bych poděkovat členům SDH Pacov Ivaně Trpákové, Matěji Papežovi, Tomáši Berkovi a Filipu Dolejšovi za zhotovení domečku z palet a členům JSDH za předvedení ukázky. Po odklizení zbytku domku přišla na řadu ještě jedna zdravice od bývalého generálního ředitele HZS ČR, genpor. Ing. Drahoslava Ryby a poté už opět vystoupení Božejáků. Ještě, než přišla další ukázka, byla předána medaile a upomínkové předměty paní Marii Tušilové, která se velkou měrou zasloužila tvorbu almanachu ke 150 letům SDH Pacov.

V 16:00 byla na programu další ukázka. Tentokrát ji předvedli hasiči z Černovic. Jednalo se o zásah s historickou motorovou stříkačkou Flader z roku 1934. Stříkačku si hasiči sami přitáhli na místo zásahu, rozvinuli hadici, napojili savice a hodili do připravené kádě s vodou. Hasič na proudnici předstíral, že sám hadici nezmůže, tak si pozval na pomoc okolo stojící děti, které nebylo třeba přemlouvat a hned se chopily hadice. Ukázka byla pojata se vším všudy, historické uniformy, přítomnost samaritánky u zásahu i technické problémy se stříkačkou, které byli v minulosti naprosto běžné. Ukázku prováděli Jiří Hrubý, Vojtěch Hnát, Michal Charvát, David Štěpán a Petra Větrovská.  Následovalo opět vystoupení Božejáků a my se začali připravovat na další ukázku.

V 17:00 nás čekaly ukázky hned dvě. O první se postarali naši nejmladší členové. Přes cestu ležel strom neboli spíš větev, kterou bylo potřeba odstranit, aby mohlo auto projet dál. Velitel poslal jednoho hasiče pro sekeru. Našel jenom topůrko. Tak poslal druhého pro motorovou pilu. Našel ji, ale bez řetězu. Všichni byli bezradní. Šla kolem babička, větev vzala, odtáhla a bylo po problému. Samozřejmě tato ukázka byla pojatá jako groteska, ale všem se líbila a my jsme byli rádi, že sklidila úspěch. Ukázku předváděli: velitel Jakub Strnad, hasič se sekerkou Martin Hrudkaj, hasič s motorovkou Tobiáš Hladík a babička Ellen Stibalová. S nápadem na ukázku přišla Ivana Trpáková, za což ji patří dík. Druhá ukázka byla v režii Aleše Jandy společně se staršími žáky SDH Pacov. Na zemi ležel náš malý Vašík a vedle něj sud s nebezpečnou látkou, ze kterého šel dým. Velitelka zásahu určila dva členy, kteří si oblékli protichemický oblek a vybavili se technickými prostředky pro záchranu osoby. Další dva vytyčili nebezpečnou zónu a připravili dekontaminační stanoviště. Strojník připravil tzv. trojnásobnou ochranu a zdravotnický batoh pro případ potřeby. Hasiči v oblekách došli pro ležícího Vašíka a odnesli pryč do bezpečí. Cestou se v dekontaminačním stanovišti omyli, aby zamezili roznesení nebezpečné látky po okolí. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. Na místo byla přivolána specializovaná služba na likvidaci a problém byl vyřešen. Zásah prováděli: jako velitelka Veronika Trpáková, strojnice Karolína Hladíková, hasiči v obleku Štěpán Klika a Barbora Straková a hasiči u dekontaminace Pavel a Alena Kramarovičovi. Ležícího figuranta dělal náš mladší člen Václav Záruba. Tady bych rád poděkoval veliteli JSDH Pacov, že umožnil dětem použít vozidlo Tatra Terrno a ukázkám to tak dodalo šmrnc a důvěryhodnost. K poslechu a tanci nám opět zahrála kapela Božejáci. Čím více bylo hodin, tím i diváci ztráceli plachost a pomalu, ale jistě, se nám začal plnit prostor před podiem tanečníky.

V 18:00 byla připravena poslední ukázka, tentokrát pod vedením Ing. Luboše Hájka a příslušníků PS Pacov. Na rozvinuté plachtě v zadní části zámecké zahrady leželo na boku převrácené auto a v něm zaklíněná osoba. Hasiči přijeli na místo, velitel zásahu provedl průzkum a zhodnotil situaci. Vše probíhalo přesně tak, jako kdyby se stala skutečná dopravní nehoda. Prvně se označilo místo nehody výstražnými kuželi z důvodu bezpečnosti a potom se mohlo začít zachraňovat. Když byla hotová stabilizace vozidla, vyrazili hasiči zadní okno a jeden hasič mohl vlézt do auta, zjistit stav poraněné osoby a poskytnout nezbytnou první pomoc, než se podaří auto rozstříhat. Poté se vyrazili i boční okna a rozstříhali sloupky, tak, aby šla sklopit střecha a bylo možné osobu přesunout na páteřní desku a odnést z místa nehody. Vše se vydařilo, jak mělo a ukázka sklidila velký úspěch. Velitelem zásahu byl Luboš Hájek, strojník Martin Tušil, hasiči Milan Kaňka a Jakub Štiva. Zaklíněnou osobu předváděl Filip Dolejš. Tím skončila poslední ukázka z celého dne a bylo na Božejácích, aby zahráli a zazpívali poslední směs písní.

Po sedmé hodině večer skončil koncert kapely Božejáci a na podium se chystala kapela 2G Rock N‘ Roll Cover Band. Jejich hudební vystoupení začalo po půl deváté a skončilo o půlnoci. Hudba to byla spíše pro mladší generace, ale i tak bylo pod podiem plno a všichni si užívali už méně oficiální část celého dne.

Na závěr mi dovolte poděkovat. Poděkovat každému, kdo se našich oslav zúčastnil. Všem vystavovatelům techniky, všem sborům, kteří nás poctili svou návštěvou. Všem vzácným hostům nejen z našeho okresu. Dále děkujeme sponzorům, kteří nás dlouhodobě podporují a bez kterých bychom tuto akci jen stěží mohli uspořádat. Děkujeme městu Pacov za zapůjčení krásných prostor zdejšího zámku. Velké díky patří také členům SDH Jetřichovec, kteří se celý den starali o to, abychom měli co jíst a pít. Úplně nakonec chci poděkovat členům SDH Pacov. Společně jsme při přípravě oslav odvedli neskutečný kus práce na jejíž výsledek můžeme být pyšní, a nejen my na něj budeme dlouho vzpomínat.

Foto zde

 

Oslavy 150 let od založení SDH Pacov

 

Zde naleznete podrobné informace k oslavám sboru:

    Letos je to již 150 let od založení jednoho z nejstarších spolků na Pacovsku a i v Kraji Vysočina a to Sboru dobrovolných hasičů v Pacově.

     Na konci roku 1870 bylo požádáno o zřízení spolku a v březnu roku 1871 bylo tedy schváleno založení Hasičsko – tělocvičné jednoty Sokol v Pacově. U zrodu stály Ferdinand Kozelský a Antonín Plaček. Tenkrát to byla velká sláva a čest mít ve městě hasiče, kteří jsou vždy ku pomoci.

    Na počest tohoto zrodu letos uspořádá sbor bujaré oslavy.

 

DATUM OSLAV SDH: 21. SRPNA 2021

MÍSTO KONÁNÍ: ZÁMECKÁ ZAHRADA V PACOVĚ

- doporučený příjezd pro vystavovatele i návštěvníky

PROGRAM OSLAV:

9:30 - 11:00 - PŘÍJEZD VYSTAVOVANÝCH EXPONÁTŮ A TECHNIKY
 
12:30 - PRŮVOD MĚSTEM
 
14:00 - ZAHÁJENÍ OFICIÁLNÍ ČÁSTI NA PODIU
            - POTÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY BOŽEJÁCI
 
15:00 - UKÁZKA MLADÝCH HASIČŮ
            - POTÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY BOŽEJÁCI
 
16:00 - UKÁZKA JEDNOTKY SDH PACOV
            - POTÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY BOŽEJÁCI
 
17:00 - UKÁZKA HISTORICKÝCH HASIČŮ
            - POTÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY BOŽEJÁCI
 
18:00 - UKÁZKA HASIČŮ U ZÁSAHU
            - POTÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY BOŽEJÁCI
 
19:30 - ZAKONČENÍ OFICIÁLNÍ ČÁSTI
 
20:00 - VEČERNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY 2G ROCK N´ ROLL COVER BAND
 
23:00 - UKONČENÍ OSLAV
 
- PO CELÝ DEN
        - VÝSTAVA HISTORICKÉ I SOUČASNÉ TECHNIKY HASIČŮ
        - DETAILNÍ MOŽNOST PROHLÍDKY VYSTAVOVANÝCH EXPONÁTŮ
        - SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI
        - BOHATÉ OBČERSTVENÍ
 

MAPA AREÁLU

 

TRASA PRŮVODU MĚSTEM

- průvod vyjede v 12:30 z areálu zámku a bude mířit do ulic: 

Karmelitánská - nám. Svobody - Španovského - Hronova - Jana Autengrubera - nám. Svobody - Karmelitánská