Nové dýchací přístroje

06.02.2016 14:23

      Od zítřejšího dne budou oficiálně do výjezdu zařazeny celkem 4 komplety přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000 spolu se čtyřmi kompozitními lahvemi a také čtyřmi ocelovými lahvemi. Samozřejmostí k nosiči jsou i nové celoobličejové masky Panorama Nova také od firmy Dräger. Jako příslušenstí je na dvou nosičích integrován druhý výstup pro druhého uživatele. To znamená, že k vývodu se dá připojit další plicní automatika či vyváděcí maska.

     Model PSS 3000 je složen z jednotlivých částí tak, aby splňoval potřebné předpisy pro používání IDP v rámci jednotek PO. Řada PSS má společné základní prvky, hasič tak ani při používání modelu PSS 3000 nepřijde o ergonomicky dobře řešený nosič, středotlaký vzduchový systém PSS či celoobličejovou masku Panorama Nova také od firmy Dräger

CO je to IDP PSS 3000?

     Izolační vzduchový dýchací přístroj PSS 3000 je přetlakový autonomní dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem, nezávislým na okolní atmosféře jelikož vzduch je dodáván z vyměnitelné tlakové láhve, umístěné  na zádové části.

     Způsob dýchání je dle běžných standardů. K aktivaci přístroje a jeho plicní automatiky dojde při prvním nádechu, uživatel při nádechu vyvolá pokles tlaku ve středotlakém vzduchovém obvodu, následně se otevře redukční ventil, do kterého začne proudit vzduch. Výdech plynule odchází z celoobličejové masky Panorama Nova.

     PSS 3000 je složený ze tří hlavních částí – nosiče, ve kterém je integrovaný zcela nový středotlaký vzduchový obvod, tlakového zásobníku vzduchu, jenž se do něj upevňuje pomocí rychloupínací spony a je přichycen na redukční ventil. Poslední částí je obličejová maska.

nosič PSS 3000 s tlakovou lahví

     Nyní se podíváme na materiál nosiče. Nový zádový nosič řady PSS je vyrobený z lehkých kompozitních materiálů, schopných odolávat teplu, chemikáliím i nárazům. Nosič je lehký a má velice dobře ergonomicky řešený tvar, optimalizovaný na horní část těla včetně ramen a také velmi nízkou hmotnost, proto uživateli nevadí ani jeho delší nošení. Oproti látkovým nosičům z předchozí řady PA tento mnohem lépe a to nejen pocitově, sedí na zádech a ramenech. Je to dáno neklouzavým povrchem nosiče PSS. Utahovací přezky jsou vyrobeny taktéž z kompozitu oproti starším ocelovým, manipulace s nimi je snadná i v rukavicích. Stejně tak i zapnutí opaskové přezky.

     Nová konstrukce umožnila do nosiče integrovat celý středotlaký systém hadic včetně redukčního ventilu, který se tak oproti starým modelům, kde byly hadice vedeny v zadní části z boku ventilu vedle lahve, stal pro uživatele bezpečnějším prvkem. Neméně důležitý je i fakt, že integrace do nosiče pomohla zvýšit odolnost této důležité součásti IDP, jímž vzduchový systém je. V případě potřeby vše lze snadno z nosiče vymontovat.

     Podstatnou věcí je také snadnější údržba, která je dána právě použitým materiálem na výrobu nosiče. Jeho „pogumovaný“ povrch tak do sebe nenasákne nejrůznější nečistoty a při zašpinění je tak snadné ho umýt a prakticky okamžitě zařadit zpět na výjezd, protože nemusí schnout jako stará varianta textilních nosičů u přístrojů řady PA.

    Neopominutelnou výhodou řady PSS 3000 je prodloužený servisní interval repase redukčního ventilu na 10 let oproti 6ti letům u PA/PSS 90. Znamená to podstatné snížení dlouhodobých servisních nákladů o 40%, což je v dnešní složité finanční situaci nejen u jednotek dobrovolných hasičů dobrá zpráva.

     Středová část rámu nosiče slouží i jako madlo na přenos v ruce.

     Na první pohled možná nepodstatnou věcí, umístěnou na bederním popruhu nosiče, je držák plicní automatiky. Ten byl i na řadě IDP Dräger PA, na modelu PSS 3000 má však bajonetové jištění, takže automatika z něj i při sebemenším zadrhnutí o něco nevyskočí, jak tomu bývalo právě u předchozího modelu. Lze ji vyjmout až po zmačknutí horního jistícího tlačítka. Je to stejné, jako když jí chcete sundat z masky.

     Nyní se dostáváme na tlakové lahve. Na IDP řady PSS lze alternativně umístit ocelovou či kompozitní tlakovou lahev. Lahve, které bude využívat JSDH Pacov jsou 4 kompozitní o objemu 6,8 l, plněný na tlak 300 barů. Tlakové lahve váží shodně 4,4, kg. Dále 4 ocelové  lahve ty jsou o objemu 6L a váze 7,25 kg a také plněné na tlak 300 barů. Na nosič se upíná snadno pomoci rychlospony a spodního šroubení na rozměrově typizované ventilu.

Středotlaký vzduchový obvod je složený z redukčního ventilu, tlakových hadic, manometru s integrovanou varovnou píšťalou a plicní automatiky. Hadice jsou vedeny křížem uvnitř rámu nosiče, alternativně tedy lze zvolit variantu vývodů pro praváka či leváka. Manometr, který je dobře přístupný a viditelný skrz pohled z masky, a to i za tmy, neb má luminiscenční barevnou úpravu. Manometr je celý ukryt v masivním pryžovém opláštění, čímž je chráněn proti nárazům a vlhkosti. Levá hadice je přes rychlospojku zakončena plicní automatikou PSS.

Ta je oproti dříve používané automatice PA 94 uživatelsky zcela jinak řešena. Sepnutí "sprchy“ je taktéž v jejím středu pomocí stlačení spínače, avšak deaktivace vzduchu/přetlaku se již nenachází na boku, kde bývala páčka, nýbrž na středu horní části poměrně robustního těla automatiky. Stisknutí spínače v rukavicích vyžaduje kvůli jeho zapuštění do těla automatiky naučený grif. Samotné upnutí automatiky do masky a následné vyjmutí je stejné jako na držák, co je na bederním popruhu.

Nespornou výhodou je, že plicní automatiku lze díky oboustrannému konektoru a protikusu tvořenému 360° drážkou v automatice, připojit v jakékoli pozici a není nutné hledat složitě „správnou polohu“. Po připojení je možné protočit automatiku v konektoru masky do preferované polohy.

obličejová maska Panorama Nova

4 ks masek spolu s obaly

     A jsme u masky ke kompletu. Pro potřeby jednotky byly pořízeny osvědčené masky Panorama Nova také od Firmy Dräger.

Celoobličejová maska Panorama Nova je na celosvětovém trhu úspěšná již po desetiletí a poskytuje spolehlivou a bezpečnou ochranu. V kombinaci s přístrojem na stlačený vzduch Dräger nebo přístrojem s uzavřeným okruhem se používá jako vyzkoušená a otestovaná lícnice záchranného přístroje hasičů. Díky možnosti výběru masky s různými zapojeními a systémy nošení, jako jsou popruhy nebo adaptéry na přílbu, bude perfektně držet v systému, sestávajícím z přílby, masky a respiračního systému (dýchacího přístroje se stlačeným vzduchem, dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem nebo filtru). K maskám patří i speciální obaly, aby  masky zbytečně při transportu netrpěly.

 Záchranná kukla PSS Rescue Hood

     Jako příslušenství se u dvou kompletů instaloval vývod druhého uživatele. Tento vývod pomůže především při evakuacích v zakouřených objektech či při selhání IDP jiného hasiče, který se na něj může okamžitě napojit.

Při evakuaci osob se na vývod druhého uživatele připojí Záchranná kukla PSS® ,která je únikovou kuklou s neustálým přívodem vzduchu, která umožňuje bezpečný a nekomplikovaný únik z nebezpečných prostředí. Malá hmotnost i velikost hasičům dovolují pohybovat se bez obtíží.Záchranná kukla PSS® se snadno nasazuje, může ji používat kdokoli bez ohledu na tvar nebo velikost obličeje a je vhodná pro uživatele s brýlemi nebo s vousy. 

Záchranná kukla Dräger PSS® funguje v součinnosti s jakýmkoliv samostatným dýchacím přístrojem na stlačený vzduch (SCBA), osazeným sekundární přívodní hadicí (za předpokladu, že celá sestava odpovídá požadavkům normy EN137). 
K příslušenství kukly patří pružná vzduchová hadice v délce 1,5 metru a pěnová tlumicí vložka ke snižování hladiny hluku během provozu. 
Přístroj se snadno a rychle aktivuje pouhým nasazením na hlavu zachraňované osoby a připojením sekundární vzduchové hadice; kukla se upevňuje prostým utažením šňůrky pod krkem, dovnitř je pak přiváděn konstantní přívod vzduchu. 
Záchranná kukla Dräger PSS® a všechny její komponenty jsou plně ohnivzdorné. Je homologována podle normy EN137:2006 se všemi soupravami Dräger na dýchatelný vzduch a odpovídá požadavkům směrnice 89/686/EHS s použitím zkoušek podle normy EN146.