Školení jednotky města Pacov

31.10.2016 21:07

Včera 30.10. v 18:00 proběhlo školení jednotky požární ochrany města Pacov. Školení jsou povinni se zúčastňovat všichni členové JSDH, aby každý měl dostatek teoretických informací o zdolávání mimořádných událostí a tak v případě nutnosti využít nabité informace v praxi.

Školení provedl velitel družstva Aleš Janda. Jelikož všechna školení jsou v celoročním plánu, která jsou schávela zřizovatelem ( tedy starostou) si hasiči nemohou určit co se probírá, ale jelikož zbývalo doškolit témata jako je odvětrávání objektů či natažení proudu do poschodí, tak to pro členy bylo živější než probírání zákonů, či vyhlášek.