Školení jednotky SDH Pacov

13.01.2019 20:38
Dne 13. ledna proběhlo další školení členů jednotky SDH Pacov. Jednotka zrekapitulovala zásahy za uplynulý rok. Především několikadenní požár v Nové Cerekvi. Následovala prezentace používání hasiv, výklad bojového řádu a další témata, která jsou dána pokynem HZS pro letošní rok. Následovala prohlídka nového vybavení jednotky ( útočné vedení "D" s proudnicemi Protek umožnující nastavení průtoku vody) a výcvik v dýchací technice.