Členové jednotky města Pacov

nahoře zleva: Ladislav Trpák, Aleš Janda, Zdeněk Dvořák, František Vejda, Jaroslav Janda, Jiří Zeman, Tomáš Štiva

dole zleva: Jan Kohout, Petr Zvoneček, Milan Kaňka, Filip Dolejš, Štěpán Kvapil, Petr Gavlas

Velitelé: Zdeněk Dvořák, František Vejda, Milan Kaňka, Aleš Janda

            

            ZDENĚK DVOŘÁK - VELITEL JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY MĚSTA PACOV, strojník

            ALEŠ JANDA - velitel družstva, strojník

            MILAN KAŇKA - velitel družstva

            FRANTIŠEK VEJDA - velitel družstva, strojník

 

            JAROSLAV KVAPIL - strojník    

            JAROSLAV JANDA - strojník

            LADISLAV TRPÁK - strojník
            JAN KOHOUT - strojník

           

            JAROSLAV RŮŽEK - hasič

            JIŘÍ LHOTKA - hasič

            TOMÁŠ ŠTIVA - hasič

            ŠTĚPÁN KVAPIL - hasič

            PETR ZVONEČEK - hasič

            PETR GAVLAS - hasič

            JIŘÍ ZEMAN - hasič

            FILIP DOLEJŠ - hasič

            MATĚJ PAPEŽ - hasič

            DOMINIK PŘIBYL - hasič