Členové jednotky města Pacov

nahoře zleva: Jaroslav Kvapil, Jan Kohout, Jiří Lhotka, Lukáš Vlach, Lukáš Jalovecký, Ladislav Trpák

dole zleva: Aleš Janda, Zdeněk Dvořák, Milan Kaňka, Štěpán Kvapil, Jaroslav Janda

- aktualizováno ke dni 18.2. 2021

            

            ZDENĚK DVOŘÁK - VELITEL JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY MĚSTA PACOV, strojník

            ALEŠ JANDA - velitel družstva, strojník

            MILAN KAŇKA - velitel družstva

            FRANTIŠEK VEJDA - velitel družstva, strojník

 

            JAROSLAV KVAPIL - strojník    

            JAROSLAV JANDA - strojník

            LADISLAV TRPÁK - strojník
            

            JAROSLAV RŮŽEK - hasič

            JIŘÍ LHOTKA - hasič

            JAN KOHOUT - hasič

            TOMÁŠ ŠTIVA - hasič

            ŠTĚPÁN KVAPIL - hasič

            PETR ZVONEČEK - hasič

            PETR GAVLAS - hasič

            JIŘÍ ZEMAN - hasič

            FILIP DOLEJŠ - hasič