Výjezdy 2022

Jednotka SDH Pacov za rok 2022 měla 123 zásahů

 

Dohašení domu v Rovné

     Dne 22. prosince se k požáru do Rovné naše jednotka vrátila z důvodu doutnajících ohnisek na požářišti. Po dohledání skrytých ložisek se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

Požár domu v Rovné

    Dne 21. prosince šest minut po půlnoci vyjela naše jednotka spolu s dalšímy jednotkami z druhého stupně poplachu k požáru domu v Rovné u Hořepníka. Cesta na místo byla velice obtížná z důvodu ledovky na vozovce, ale i tak jednotky dorazily zavčasu k požáru. Na místě se nacházela budova ve čtvrté fázi požáru. Jednotky nasadily několik vodních proudů v DT na likvidaci požáru. Během hašení bylo z budovy evakuváno několik tlakových lahví. Naše jednotka zajišťovala hasební práce ze zahrady, která byla podél budovy, dále strojník s CAS prováděl kyvadlovou dopravu vody na požářiště a část jednotky zřídila čerpací stanoviště u rybníka ve vsi. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila v ranních hodinách zpět na záladnu.
 
 

Technické pomoci

    Dne 6. prosince vyjela jednotka postupně celkem k 9ti událostem. Jednalo se o popadané stromy v závislosti na velkém množství napadlého sněhu.

Požár živého plotu a dřeva u RD v Pacově

     Dne 19. srpna krátce před půlnocí byla naše jednotka povolána k dalšímu požáru. Tentokráte se jednalo o blíže neurčený požár v blízkosti rodinného domu v Nádražní ulici v Pacově. Při výjezdu bylo upřesněno plamenné hoření živého plotu a dřeva u RD. Po příjezdu na místo naše jednotka asistovala příslušníkům HZS s hašením a rozebíráním hranice dřeva. Po likvidaci požáru a doplnění vody do CAS jednotky HZS se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
 

Požár skládky komunálního odpadu SOMPO

    V úterý podvečer 16. srpna nás operační středisko HZS povolalo k požáru skládky na Hrádku. Naše jednotka prováděla spolu s HZS hašení požáru pomocí proudů C v dýchacích přístrojích. Dále naše jednotka zajišťoivala doplňování CAS na místě události. Obě vozidla jednotky se po dvou hodínách vrátila zpět na základnu.
 

Požár v kulturním domě v Bratřicích

    V pondělí 8. srpna odpoledne vyjely jednotky z prvního stupně poplachu k požáru ubytovny, kde se měla nacházet desítka osob. Při jízdě bylo upřesněno, že se jedná o kulturní dům v Bratřicích. Naše jednotka na místo dorazila s CAS i DA minutu po jednotce HZS a asistovala s průzkumem domu a odětráváním, jelikož požár byl již uhašen. Na místě dále jednotka HZS Pacov, JSDH Jetřichovec a JSDH Bratřice.
 

Požár lesa Cetoraz

    Dne 18. července byla naše jednotka spolu s dalšíma povolána k požáru lesního porostu mezi Pacovem a Cetorazí. Při jízdě na místo byla operačním střediskem na místo dopřesněna příjezdová cesta, kdy naše jednotka to následně měla nejblíže. Při příjezdu na místo události hořela plocha o rozměrech 15x40m a požár se dále šířil na vyvážecí soupravu, která nemohla z místa odjet. Naše jednotka rozvinula 3 útočné proudy a v DT provedla lokalizaci požáru. Po příjezdu ostatních jednotek došlo následně k likvidaci požáru.
 

Požár pole u Zahrádky

    V sobotu 16.7. vyjely jednotky z prvního stupně poplachu k požáru 8 ha pole u Zahrádky.
 

Úklid komunikace v Pacově

    Dne 10. července vyjela jednotka SDH k úklidu vozovky v Pacově. Jednalo se o digestát na vozovce v délce cca 500m ve středu města.
 
 

Požár nákladního automobilu u Kámena

    Dne 4. července vyjela jednotka SDH spolu s jednotkou HZS Pacov a jsdh Obrataň k požáru nákladního automobilu na silnci č 1/19 mezi Kámenem a Obrataní. Po příjezdu jednotky bylo prováděno doplňování vody do CAS jednotky HZS a dále členové jednotky asistovali s likvidací požáru a s řízením provozu na komunikaci v místě zásahu.
 
 

Technická pomoc

    V sobotu 2. července vyjela jednotka SDH Pacov k odstranění bahna a nečistot po dešti do obce Bratřice. Po oplachu komunikací v okci jednotka dále pročištění kanalizace, která se ucpala u kulturního domu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Dopravní nehoda Obrataň

    Ve čtvrtek 23. června vyjela naše jednotka spolu s HZS k dopravní nehodě u Obrataně. Průzkumem byla zjištěna nehoda dvou osobních a jednoho nákladního vozidla. Na místě naše jednotka asistovala jednotce HZS s pracemi a dále řídila provoz na komunikaci 1/19 během šetření nehody.
 
 

Požár lesa u Zadní Stříteže

    V neděli 19.6. byla naše jednotka povolána k mezikrajské výpomoci do Jihočeského Kraje. Jednalo se o požár lesního porostu kde se požářiště silně rozšířilo.
Naše jednotka zajišťovala čerpací stanoviště technikou a dále prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště.
    ;ěwmu
    Po silné bouřce 13.6. vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS k padlému stromu na silnici 1/19 u Kámena. Jednotka provedla odstranění části stromu a po plném zprůjezdnění komunikace se vrátila zpět na základnu.
 
 

Požár sila na pile v Obratani

    V sobotu 21.5. ráno vyjela naše jednotka k požáru na pilu do Obrataně. Po příjezdu byl zjištěn požár v sile na dřevěný prach. Naše jednotka prováděla hasební práce v dýchací technice a po uhašení plamenného hoření asistovala s dohašováním dřevní hmoty při vyskladňování.
 
 

Požár lesní hrabanky

    Dne 15.5. vyjela naše jednotka spolu s HZS k požáru lesní hrabanky mezi Velkou Chyšku a Samšín. Po prolití požářiště se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Požár Radějov

Dne 9. května naše jednotka vyjela na další požár hrabanky. Tentokráte k Radějovu. Na místě jednotky z prvního stupně poplachu provedli lokalizaci a následně likvidaci požáru lesního porostu.
 
 

Požár malého stohu slámy u Proseče

27. dubna byl ohlášen požár stohu slámy u Proseče. Na místo operační důstojník vyslal jednotky z prvního stupně poplachu. Po příjezdu byl zjištěn požár malého stohu v počáteční fázi. Jednotky provedly uhašení ohnisek pomocí jednoho proudu C a poté se vrátily zpět na základnu.
 
 

Požár rodinného domu v Obratani

    30. března byl nahlášen požár u rodinného domu v Obratani. Operační důstojník okamžitě na místo vyslal jednotky z prvního stupně požárního poplachu a jednotku HZS Pelhřimov. Po příjezdu hasičů na místo hořela hromada před domem, částečně garáž a střecha rodinného domu. Hasiči v dýchacích přístrojích provedli evakuaci dvou osob a několika psů. Požár hasiči lokalizovali a následně zlikvidovali několika proudy C. Po likvidaci byl proveden závěrečný průzkum požářiště a hasiči se vrátili zpět na své základny. Na místě zasahovali: HZS Pacov a Pelhřimov spolu s jednotkami SDH Pacov, Obrataň a Černovice.
Škoda na místě se vyšplhala na 200 000,-  a uchránilo se zásahem hasičů 3 400 000,-
 
 

Požár Lesná

    V neděli 27. března vyjela naše jednotka k požáru lesní školky a okolního porostu u obce Lesná o rozměrech 50 x 70m. Na místě hasiči z prvního stupně poplachu provedli lokalizaci a následnou likvidaci pomocí několika proudů. Z důvodu nedostatku vody na požářišti bylo v Lesné zřízeno čerpací stanoviště kam jezdily jednotky SDH pro vodu. Po provedené likvidaci naše jednotka pomohla s oplachem použitých hadic a vrátila se zpět na základnu. Na místě zasahovala jednotka HZS PS Pacov, JSDH Pacov, Košetice, Hořepník a Lesná.
 
 
 

Požár u Sudkova Dolu

    Ve čtvrtek 24. března odpoledne byla naše jednotka poslaná KOPISem k požáru do Sudkova Dolu. Na místo jsme již dorazili jako posilová jednotka ze druhého stupně požárního poplachu. Na místě jsme se zapojili do hasebních prací pomocí útočných proudů a CAs prováděla kyvadlovou dopravu vody od čerpacího stanoviště, které právě zřídila druhá část naší jednotky. Po likvidaci jednotky provedly oplach použitých hadic u rybníka a vrátily se zpět na základny.
 
 

Požár Jetřichovec

    Ve středu 23.3. jsme se opravdu nenudili ve stejnou dobu jako požár v Cetorazi byl nahlášen i požár porostu za Jetřichovcem směrem k Těchobuzi. K tomuto požáru vyjela část naší jednotky aby tam také pomohla s hasebníma pracema. Na místo vyjela také jednotka HZS z Pacova, JSDH Lukavec a Jetřichovec. Z důvodu nedostatku vody na požářišti bylo zřízeno čerpací stanoviště na návsi v Jetřichovci. Tam jezdily cisterny kyvadlově pro vodu. Po likvidaci jednotky sbalily použitý materiál a vrátily se zpět na základny.
 
 
 

Další požár u Cetoraze

    Dne 23.3. jednotka SDH zasahovala u požáru lesního porostu v těžko přístupném terénu mezi Šimpachem a Cetorazí. Na místě dále jednotka HZS Pacov, JSDH Obrataň, Cetoraz a Černovice.
 
 

Požár Cetoraz

    V pondělí 21. března byl opět vyhlášen požární poplach naší jednotce. Tentokráte se jednalo o požár louky, lesní školky na vánoční stromy a okolního porostu v Cetorazi. Naše jednotka po příjezdu prováděla lokalizaci plameného hoření pomocí jednoho proudu a poté se účastnila dohašovacích prací pomocí dalších útočných proudů. Na požářiště byla kyvadlově dovážena voda z Cetoraze, kde bylo zřízeno čerpací stanoviště místní jednotkou.
Škoda požárem byla stanovena 750 000,- a příčina je v šetření.
 
Na místě zasahovali:
HZS Pacov
JSDH Pacov
JSDH Cetoraz
JSDh Obrataň
JSDH Jetřichovec
 
 
 

Požár u Dobroměřic

    20.3. byla také naše jednotka poslána k požáru u Dobroměřic. Na místě po příjezdu již probíhalo dohašování a tak naše jednotka již nebyla potřeba a vrátila se zpět na základnu.
 
 

Požár lesního porostu u Cetule

     Dne 20. března v 13:54 vyjely jednotky hasičů k požáru lesního porostu u Cetule. Na místě bylo zjištěno požářiště o rozloze cca 50x 100m. Na hašení bylo nasazeno několik vodních proudů. Na dopravu do místa požářiště byla zřízena dálková doprava vody pomocí hadic z nedalekého rybníka. Po likvidaci požáru a sbalení materiálu byla naše jednotka přeposlána k dalšímu požáru a to u Dobroměřic.
Na místě zasahovali:
HZS Pacov
JSDH Pacov
JSDH Jetřichovec
JSDH Bratřice
JSDH Velká Chyška
 

Požár sazí v komíně

    Ve čtvrtek 17. března ve 20:24 byla naše jednotka spolu s HZS povolána k požáru rodinného domu v ulici Sadová v Pacově. Bližším průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí ve spalinové cestě za kotlem na tuhá paliva. Naše jednotka asistovala jednotce HZS s hasebními pracemi. Především se jednalo o vybrání sražených sazí u paty komínového tělesa. Po vynesení žhavého materiálu před dům bylo provedeno dohašení pomocí vysokotlaku. Po likvidaci požáru jednotka sbalila použitý materiál a vrátila se zpět na základnu.
 
 

Požár mýtiny a lesa u Dobré Vody

    V neděli 13.3. v poledne byl vyhlášen požární poplach jednotkám z prvního stupně poplachu z důvodu požáru lesa mezi Dobrou Vodou u Pacova a Lidmaní. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Pacova posílena o jednotky SDH Pacov, Černovice a Dobrá Voda. Po příjezdu a provedeném průzkumu byly povolány další jednotky SDH a to Obrataň, Těmice a Lidmaň. 
Na likvidaci bylo použito větší množství D a C proudů. Z důvodu nedostatku vody na požářišti nechal VZ zřídit čerpací stanoviště u nedalekého rybníka kam jezdily cisterny kyvadlově pro vodu. Po důkladném prolití požářiště se jednotky vrátily zpět na základnu. 
 
 
 

Požár lesního porostu u Bezděčína

      Večer dne 8.března vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k požáru lesa u Bezděčína. Na místě se nacházelo několik ohnisek o rozloze 30x 30m. Hasiči nežádoucí hoření zlikvidovali pomocí několika útočných proudů. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.
 

Požár lesa

    Dne 3. března v půl dvanácté zasahovaly jednotky z prvního stupně požárního poplachu u požáru lesního porostu. Požár se nacházel v lese mezi Roučkovicema a Zahrádkou. Jednotky hasičů během pár chvil požár uhasily pomocí dvou útočných proudů. Poté se vrátily zpět na základny.
 
 

Popadané stromy při silném větru 17.2.

 
    Ve čtvrtek 17.2. se naplnila slova meteorologů a od nočních hodin do čech dorazil silný vítr. Naše jednotka byla povolána k první události v 7:18 a během celého dne zasahovala u 29 mimořádných událostí. Při těchto zásazích jednotka provedla likvidaci u šedesáti stromů nejen na Pacovsku. Z posledního výjezdu se jednotka vrátila zpět na základnu okolo páté hodiny odpolední. 
     Za zmínku stojí asi nejtěžší zásah kdy jednotka odstraňovala 14 stromů mezi Zhořcí a Jetřichovcem. Nebo události u Zhořce směrem na Zhoř, Jetřichovec směr Pacov a Cetoraz směr Obrataň. Tyto události mají společné to, že nešly bezpečně tyto komunikace zprůjezdnit a tak je velitel nechal uzavřít.
U ostatních událostí to také nebylo snadné, zejména když nad hlavou se kymácí všechny stromy v lese a čekáte, zda nějaký nespadne. Velké poděkování patří členům jednotky za obětavost a píli, kterou při těchto zásazích nasadili.
 
 
 
 
 

Strom Eš

 
    Další strom, který jednotka dne 30.1. likvidovala se nacházel na vozovce nedaleko obce Eš. Po příjezdu na místo jednotka opět uzavřela komunikaci a provedla odstranění padlého stromu pomocí motorové řetěztové pily. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Padlé stromy u Obrataně

    Silný vítr, který postihl velkou část ČR, zaměstnal i naši jednotku. Dne 30. ledna jsme ve 14:40 byly povoláni k padlému stromu mezi Obrataní a Cetorazí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že silnice je z důvodu padlého stromu neprůjezdná v celé šíři. Jednotka tedy provedla odstranění padlého stromu pomocí motorové řetěztové pily. Po rozřezání byl VZ upozorněn na další strom, který zasahoval částečně do vozovky a náchezel se hned za zatáčkou. Ten jsme opět zlikvidovali. Po sbalení materiálu se jednotka přesunula k další události.
 
 
 

Požár v rodinném domě v Kámeně

 
    Dne 25. ledna byla jednotka SDH Pacov povolána ke své první události v letošním roce. Krátce před čtvrtou hodinou odpolední byl na operační středisko HZS Kraje Vysočina ohlášen požár v kotelně rodinného domu v Kámeně. Operační důstojník na místo vyslal jednotky z prvního stupně poplachu a to HZS Pacov, JSDH Pacov, JSDH Obrataň a místní dobrovolnou jednotku z Kámena.
   Na místě naše jednotka asistovala příslušníkům HZS s hasebními pracemi. Z důvodu velkého zakouření byli členové vybaveni dýchací technikou. Po uhašení požáru naše jednotka pomohla s vyskladněním dřeva a po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.