Výjezdy 2012

     Jednotka SDH Pacov má za rok 2012 celkem 41 zásahů.

 

 

Požár Těchobuz

     Dne 22. listopadu 2012 krátce po deváté hodině dopolední byl na operační a informační středisko kraje Vysočina nahlášen požár budovy ústavu sociální péče v obci Těchobuz. Operační důstojník na místo vyslal jednotky z prvního stupně poplachu tj. profesionální hasiče ze stanice Pacov, jednotky dobrovolných hasičů z Pacova, Jetřichovce a místní jednotku Těchobuz.

     Podle hlášení se v budově v době požáru vyskytovalo cca sedm desítek osob, které byly postupně evakuovány. Jednotky po příjezdu na místo události natáhly útočné vedení do 3 NP do kuchyňky odkud vycházel kouř z okna. Dále začly okamžitě na pokyn velitele zásahu pomáhat s evakuací nemohoucích osob z objektu a provedlo se napojení na hydrant pro dodávku vody.

     Naštěstí toto celé byl skvěle připravený scénář cvičení jednotek PO.

     Kouř byl vytvořen pomocí speciálního přístroje, ale i přesto jednotky zasahovaly jako by to byl skutečný požár. Po kontrole celého objektu, zda se v něm někdo ještě nenachází, bylo ukončeno cvičení a sbalen veškerý materiál. Poté se jednotky sešly na konečné vyhodnocení cvičení, po kterém následovalo seznámení s objektem.

 

 

Technická pomoc

     V pátek krátce po patnácté hodině odpolední vyjela jednotka SDH Pacov na úklid znečištěné vozovky v ulici Pošenská. Jednalo se o velmi nebezpečně znečištěný úsek v délce téměř 500m. Jednotka se snažila co nejrychleji tento úsek očistit, jelikož nejedno vozidlo zde mělo problémy se sjízdostí vozovky. Během úklidu vozovky byl částečně omezen provoz, ale během necelých dvou hodin bylo vše tak jak má být a jednotka se vrátila zpět na stanici.

 

 

Požár Bratřice a Věžná

     Dne 9.9. 2012 před třetí hodinou odpolední vyjely jednotky hasičů k nahlášenému požáru u obce Bratřice.

     Jednalo se o požár lesní hrabanky a trávy. Požár jednotky uhasily pomocí několika vodních proudů. Na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Pacova posílená o jednotky dobrovolných hasičů z Pacova a Jetřichovce.

     Další členové naší jednotky spolu se členy profesionální jednotky ze stanice Pacov téměř ve stejnou dobu pokračovaly na další ohlášený požár.  Tentokráte se jednalo o požár osobního vozidla u obce Věžná. Vozidlo hasiči uhasili vysokotlakým proudem. Škoda na vozidle se odhaduje na 30 000,-.

 

 

Požár Zhořec

     Tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly ve středu odpoledne u požáru sběracího vozu na slámu v obci Zhořec na Pelhřimovsku. Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 1.300.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na stroji.

     Hlášení o požáru přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ve 14:58 hod. K požáru vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů z Pacova a Jetřichovce.

     Provedeným průzkumem na místě události hasiči zjistili, že je požárem zasažen sběrací vůz značky Pottinger Jumbo 800. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů. Jednotkám se podařilo po několika minutách intenzivního hašení požár lokalizovat.

Aby mohla být dohašena jednotlivá ohniska požáru museli hasiči stroj rozebrat. Slámu ze stroje hasiči vyskladnili za pomoci čelního zemědělského manipulátoru a na volném prostranství ji následně důkladně uhasili. Úplná likvidace požáru proběhla v 16:25 hod.

kpt. Ing. Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina

 

 

Hledání pohřešované osoby Týmova Ves

     V neděli 22. července ve 20:26 vyjely jednotky hasičů na pomoc Policii ČR při pátrání po pohřešované osobě u obce Týmova Ves. Na místě nyní společně s policií zasahují jednotky z Pacova, Lukavce a Jetřichovce.

Pátrací akce pokračovala i v pondělí. Více zpráva Policie ČR.

 

 

Hledání pohřešované osoby v Lukavci

      V úterý 10. července 2012 v 19:27 byly  jednotky v okolí Lukavce požádány o pomoc Policií ČR při pátrání po pohřešovaném chlapci. Mezi jednotkami byla i jednotka SDH Pacov. Během výjezdů jednotek na místo setkání, byla oznámena zpráva, že chlapec byl již nalezen. A tak již nebylo potřeba jednotek.

 

 

Hledání pohřešované osoby

      Ve čtvrtek 28.června 2012 v 19:45 byla jednotka SDH Pacov vyzvána k pomoci Policii ČR při hledání pohřešované osoby v Těchobuzi. Po krátkém hledání byla osoba nalezena. Zásahu se zúčastnily jednotky: HZS PS Pacov, JSDH Pacov, JSDH Jetřichovec, JSDH Těchobuz.

 

 

Požár v Jetřichovci

     Dnes 27.6. 2012 v půl čtvrté odpoledne vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov na ohlášený požár trávy na mezi. Jednotku profesionálních hasičů posílily jednotky dobrovolných hasičů z Pacova a Jetřichovce.

     Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení sena. Požár byl překvalifikován na planý poplach a osoby, které dohlíželi na pálení, byly poučeny. Jednotky se poté vrátily zpět na stanice.

 

 

Technická Pomoc

    Jednotka SDH Pacov dnes 13.6. po půl druhé odpoledne vyjela na technickou pomoc v ulici Jana Autengrubera. Vydatný déšť zde zacpal odtokové cesty a voda i se vším co unesla ucpala kanalizaci a následně vnikla do domu.

 

 

Požár hranice dřeva u Přáslavic

     Dne 29. dubna ve 21:51 vyjeli jednotky hasičů na ohlášený požár připravené vatry na pálení čarodějnic u Přáslavic. Jednotka dle pokynů velitele zásahu použila jeden proud C a hasila okolo požáru vatry rozšířený oheň. Samotná hranice se nechala kontrolovaně vyhořet. Na místo bylo vysláno několik jednotek, jelikož se nedaleko vyskytoval obdobný požár.

 

 

Požár domova důchodců Pacov

     Dnes 19. dubna 2012 krátce po deváté hodině dopolední byl ohlášen požár ve druhém patře domova důchodců v Pacově. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Pacova spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Jetřichovce a Obrataně. Naštěstí se jednalo jen o cvičení jednotek PO a krizového štábu města Pacov.

 

 

 

Požár lesa v Těchobuzi

     Dnes 4. dubna po jedné hodině odpolední vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Jetřichovce a Těchobuze na požár lesní hrabanky u Těchobuze.

     Po příjezdu na místo události hasiči zjistili, že vítr rozfoukal ohniště do lesa a chytla tak i okolní hrabanka s větvemi a pařezy. Hasiči na hašení použili jeden proud "C". Po uhašení hrabanky a ohnišť se jednotky vrátili zpět na základny.

 

 

Technická pomoc

     Dnes 3. dubna 2012 po jedné hodině odpolední vyjela jednotka SDH Pacov na technickou pomoc do ulice Truhlářská v Pacově. Jednalo se zde o pročištění šachty a následné umytí znečištěného dvora.

 

Požár stohu

     Dne 31. března 2012 po jedné hodině ranní byl na krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina nahlášen požár stohu u obce Krasolesí. Na místo operační důstojník vyslal profesionální hasiče ze stanice Pacov spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Košetic a Radějova. Stoh se po domluvě s majitelem nechal kontrolovaně vyhořet.

 

Mytí komunikace

          Dne 30. března 2012 ve 12:36 vyjela jednotka SDH Pacov s CAS 32 tatra 148 na technickou pomoc u obce Eš. Jednalo se o mytí znečištěné komunikace.

 

Technická pomoc

     Dne 25. února před půl devátou dopoledne vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov na technickou pomoc ke Kejtovu potoku u čistící stanice odpadních vod. Jednalo se o ucpané koryto potoka ledovými kry. Jelikož se jednalo o větší množství ledu, velitel si na místo vyžádal jednotku SDH Pacov a dále bagr.

     Po zprůchodnění koryta potoka se jednotky vrátili zpět na stanici.

     Za jednotku SDH Pacov se zúčastnili: Aleš Janda, Jaroslav Růžek, Milan Kaňka, Lukáš Vlach

 

 

Požár seníku v Roučkovicích

     Dnes 16. února se v 15:39 opět rozhoukala siréna nad Pacovem, jelikož v nedalekých Roučkovicích hořel seník. Operační středisko na místo vyslalo jednotku profesionálních hasičů ze stanice Pacov se dvěma vozy a dále postupně jednotky sborů dobrovolných hasičů z Pacova, Jetřichovce, Hořepníka a Roučkovic. 

     Po průzkumu na místě události byl vyhlášen druhý stupeň poplachu a okamžitě se začalo s hasebními pracemi. Na požár seníku, který byl plný balíků slámy bylo nasazeno několik vodních proudů "C". Celý zásah komplikoval hustý dým z hoření a tak bylo potřeba zasahovat v dýchací technice. Pro odvětrání prostor byl použit přetlakový ventilátor a byla probourána střecha seníku, kterou tvořily eternitové desky. Jelikož na místě zásahu bylo potřeba více vody zřídilo se čerpací stanoviště v Pacově, kam jezdily cisterny pro vodu. 

     Pro úplnou likvidaci požáru bylo nutné vyvozit slámu ze seníku. O to se postaral čelní nakladač místního zemědělského družstva a sláma se postupně vyvážela do vedlejší prázdné silážní jámy. Hasební práce byly prováděny do večerních hodin.

     Během samotného zásahu se nikomu nic nestalo a požár je nyní v šetření.

     první fotky od JSDH Hořepník zde

     Za jednotku SDH Pacov se zúčastnili: Aleš Janda, Zdeněk Dvořák, Hynek Havel, Jaroslav Růžek

 

 

 

Asistence jednotky

     Po požáru ve Vyklanticích se jednotka SDH Pacov vracela zpět na stanici. Za obcí Salačova Lhota jednotka přijela k nákladnímu automobilu, který zablokoval vozovku kvůli špatné sjízdnosti. Členové jednotky řídili provoz a pomáhali osobním vozidlům při projetí okolo kamionu. Mezitím řidič nákladního automobilu nasazoval řetězy na kola. Po zprůjezdnění místa jednotka pokračovala dál na stanici.

     Za jednotku SDH Pacov se zúčastnili: Aleš Janda, Milan Kaňka, Hynek Havel

 

 

Požár Vyklantice

foto komínu z půdy domu

     Včera 15. února 2012 v 17:23  byl nahlášen na krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina požár 3 patrového domu v obci Vyklantice. Dle předběžných zpráv se v budově nacházeli osoby. Na požár operační důstojník vyslal profesionální hasiče ze stanice Pacov spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Lukavce, Košetic, Velké Chyšky a Vyklantic. Na místo vyjela i záchranná služba z Pacova posílená o další vůz z Pelhřimova.

    Po cestě se vozy IZS musely potýkat se špatou sjízdností komunikací a hlavně i překážek na pozemních komunikacích ( kamiony, které nemohli vyjet stoupání v kopcích).

     Při příjezdu hasičů bylo již nekolik osob v péči zdravotníků ZZS. Hasiči na místě události provedli průzkum a zjistili, že se jedná o požár komínového tělesa. Dále v dýchací technice kontrolovali objekt, zda se někde ještě nenachází osoby nadýchané splodin hoření. Poté hasiči začali provádět hašení komína pomocí písku.

     Při odjezdu hasičů musela pomoct i údržba silnic, která provedla posypání kluzké vozovky, aby se vozy IZS dostali od místa události.

     Požár je nyní v šetření.

     Za jednotku SDH Pacov se zúčastnili: Aleš Janda, Milan Kaňka, Hynek Havel

 

 

 

Technická pomoc

     Dnes 24. ledna před desátou hodinou vyjela jednotka SDH Pacov na technickou pomoc do ulice Žižkova. Jednalo se o pročištění šachty. Po hodině se jednotka vrátila zpět na stanici.

 

 

Požár v Hořepníku

     Škodu ve výši 30.000 Kč za sebou zanechal včerejší požár ( 10.ledna) dílny v rodinném domě na ulici Za Farou v Hořepníku na Pelhřimovsku. U požáru zasahovalo pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

     Hlášení o požáru přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v 19:34 hod. K požáru vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic Pelhřimov a Pacov, které posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů z Hořepníku, Pacova a Košetic.

     Na likvidaci požáru nasadily jednotky několik vodních proudů. Hasičům se podařilo velmi rychle dostat požár pod kontrolu. Již v 19:47 hod byla provedena lokalizace a o několik minut později úplná likvidace požáru.

     K rozšíření požáru mimo dílnu naštěstí nedošlo. Hasiči silně zakouřené prostory dílny a přilehlé chodby odvětrali za pomoci přirozené a přetlakové ventilace.

     Příčina vzniku požáru se nadále vyšetřuje.

kpt. Ing. Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina

pár fotografií od místních hasičů naleznete zde

 

 

 

Požár v Bratřicích

     Dne 5. ledna krátce po desáté hodině dopolední byl na krajské operační a informační středisko kraje Vysočina nahlášen požár rodinného domu v Bratřicích.

     Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Jetřichovce a místní jednotkou z Bratřic.

     Po průzkumu na místě události hasiči zjistili, že hoří ve sklepě rodinného domu uhlí a brikety. Zásah hasiči prováděli v dýchací technice a hasili pomocí vysokotlakého proudu. Poté se začaly brikety vynášet ze sklepa na dvůr domu, kde byly dohašovány proudem "C".

     Před polednem se jednotky vrátili zpět na základny. Požár je nyní v šetření.

     Za jednotku SDH Pacov se zúčastnili: Aleš Janda, Milan Kaňka, Hynek Havel, Jaroslav Růžek

 

a další události převážně technického charakteru