Výjezdy 2013

Jednotka SDH Pacov měla za rok 2013 celkem 68 zásahů.

Požár Pacov

     Dne 25. prosince po desáté večerní byl na Krajské operační středisko HZS KV ohlášen požár v ulici Žižkova v Pacově. Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z PS Pacov posílená postupně o další cisterny. CAS HZS PS Pacov a dále vozidla JSDH Pacov, Jetřichovec, Obrataň. Po příjezdu na místo bylo v plamenech celé neobývané stavení. Hasiči použili několik proudů C k lokalizaci a následně po dohašení skrytých ohnisek požár zlikvidovali. Celý zásah byl komplikovaný i z důvodu nutného použití dýchací techniky. Během zásahu se nikdo nezranil a po předání požářiště se postupně jednotky vracely zpět na základny.

 

Požár Proseč

     Dnes 9.12. 2013 krátce po 9. hodině byl na operační středisko nahlášen požár v Proseči. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z PS Pacov posílena o jednotky SDH Pacov, Nová Cerekev a Pošná. Podle ohlašovatele byl zpozorován požár v pokoji ve 2. patře domova důchodců.

     Jednotky po příjezdu pomáhali s evakuací klientů. Jednotka z Pošné mezitím zřídila čerpací stanoviště a spolu s JSDH Pacov připravila doplňování vody pro cisterny. Toto byl námět dalšího zajímavého cvičení jednotek požární ochrany. Po ukončení cvičení bylo provedeno seznámení s areálem a poté proběhlo vyhodnocení tohoto taktického cvičení.

     Velké dík patří řídícímu důstojníkovi tohoto cvičení a dále personálu i klientům domova důchodců v Proseči.

 

Požár na městském úřadě v Pacově

     Dopoledne dne 20.11. byl ohlášen požár v kuchyňce na městském úřadu v Pacově. Výzvu vyhodnotilo krajské operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina v 9:54. Na místo byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov, kterou posílila jednotka SDH Pacov.

     Po příjezdu jednotek na místo byla prováděna evakuace osob ze zakouřeného krídla městského úřadu. Během evakuace byl natažen bojový proud ke kuchyňce, kde se měl nacházet požár. Dále bylo provedeno přetlakové odvětrání zakouřených prostor. Když se na místo události dostavil starosta města byl svolán krizový štáb města Pacov, kde bylo vyhodnoceno celé velmi utajované cvičení jednotek PO a krizového štábu města.

    

Požár Pacov

     Dnes 12.11. byl v 8:28 na krajské operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina ohlášen požár bytu v Jatecké ulici v Pacově. Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotku z Pacova posílenou o jednotky SDH Pacov, Jetřichovec a Obrataň. Jelikož se jednalo o bytový dům, ve kterém se nacházel větší počet osob, na místo jelo hned 5 cisteren. Zde musím podotknout, že již 3 minuty po vyhlášení vyjela i naše jednotka v počtu 1+3.

    Naštěstí po příjezdu jednotek se zjistilo zahoření elektrospotřebiče, které bylo zlikvidováno ještě před příjezdem hasičů. Hasiči po příjezdu provedli kontrolu objektu a jeho odvětrání.

       Tato mimořádná událost byla v pořadí naše 60. za letošní rok.

    

Požár Samšín

     Dne 8. září krátce po poledni byla povolána jednotka SDH Pacov na pomoc profesionální jednotce z PS Pacov k hašení lesa u Samšína.

     Příjezd na místo zásahu se jednotkám komplikoval. Hasiči museli až po domluvě s ohlašovatelem určit příjezdovou trasu k místu události. Při příjezdu na okraj lesa nastal další problém. Požářiště bylo za potokem vzdálené cca 300 metrů a s technikou se nebylo možno dostat blíže. Hasičům nezbývalo nic jiného než přelézt po padlém stromě přes potok a rozvinout velmi dlouhé hadicové vedení do prudkého kopce.

     Po rozvinutí hadicového vedení nastaly teprv hasební práce. Požářiště bylo velké 30 x 15m a převážně hořela hrabanka a klestí. Hrabanku hasiči museli rozhrabat lopatou a důkladně prolít vodou, aby nedošlo k dalšímu šíření. Zasaženým stromům ( asi 9) museli hasiči odhrabat kořeny, jelikož i zde se našla žhavá místa.

     Po dohašení požáru se muselo celé vedení opět sklidit a to opět byla pro hasiče velmi namáhavá práce. Po úklidu veškerého vybavení se jednotky vrátily zpět na stanici.

nějaké foto z požáru zde

 

Požár Eš

     V sobotu 17. srpna v 15:17 byl na krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina ohlášen požár pole u obce Eš. Na místo operační důstojník vyslal profesionální hasiče ze stanice Pacov spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Pacova, Obrataně, Černovic a místní jednotku SDH Eš.

     Oznamovatel nahlásil, že hoří cca 10 m2, ale bohužel díky větru a suchu se požár rozšířil na téměř 2 hektary. V jednu chvíli na místě události zasahovalo 7 cisteren.

     

Požár Lukavec

     Včera 9. srpna před půl sedmou večer se po Pacově rozezněly sirény. Byl totiž na krajské operační a informační středisko HZS ohlášen požár budovy v Lukavci. Na místo operační důstojník vyslal profesionální hasiče z Pacova spolu s jednotkami dobrovolných hasičů z Lukavce, Pacova a Jetřichovce. Při jízdě na místo události byly jednotky odvolány, jelikož se zjisitilo, že se jedná o planý poplach.

 

Bouřka opět v Pacově

     V nedělních večerních hodinách 4. 8. do Pacova opět přišla silná bouřka. Vítr s deštěm a kroupami udělal své. Po bouři bylo mnoho stromů popadaných na komunikacích či železnici.

     Hasiči byly povoláni v půl sedmé večer a nezastavili se celou noc i následující dopoledne. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Pacově vyjela celkem sedmkrát. Většinou se jednalo o události, kde bylo potřeba zprůjezdnit silniční komunikaci. Vyjímku tvořila jedna událost. Zde se jednalo o odstranění stromů na kolejích. Stromy ležely asi kilometr na železniční trati ve směru na Tábor. Na místo museli členové jednotky pěšky s veškerým vybavením.  Celkem v okolí Pacova byly v souvislosti s bouřkou téměř tři desítky událostí, kde museli zasahovat jednotky požární ochrany.

 

Blesková záplava Pacov, požár Útěchovice

    Ve večerních hodinách 9. června 2013 zasáhla Pacov silná bouřka, která způsobila bleskové záplavy po celém Pacově. 

     Vše odstartoval výjezd profesionálních hasičů ze stanice Pacov ve 20:27 do ulice Dlouhá, kde byl zatopen rodinný dům. O necelé dvě minuty byla povolána jednotka dobrovolných hasičů z Pacova do ulice Výstavní, kde byly vytopeny další domy. Druhé družstvo dobrovolných hasičů z Pacova mezitím vyjelo do ulice Hronova, kde byla vytopena pizzerie.

     Jednotka z Jetřichovce byla během okamžiku také povolána do ulice Malovcova, kde voda zasáhla domov důchodců a další domy. Ve 20:44 byla povolána další jednotka, tentokráte už z Obrataně, která vyjela na pomoc do ulice Jana Autengrubera. Jelikož se situace nezlepšovala ve 21:01 byla povolána profesionální jednotka ze stanice Pelhřimov do ulice Dlouhá a následně do ulice Svatobarborská. Po odstranění následků na postižených místech se jednotky postupně přesouvali do středu města, kde voda brala vše na co přišla.

     Aby toho nebylo málo dvě minuty po půlnoci nahlásil veliteli zásahu operační důstojník požár stodoly v obci Útěchovice pod Stražištěm. Hasiči byli promočení až na kost, ale bylo potřeba okamžitých sil a prostředků.  Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Pacova spolu s jedním družstvem SDH Pacov a jednotkou z Jetřichovce. Ti totiž touto dobou stále zasahovali v zasaženém Pacově. Dále dle poplachového plánu byly povoláni dobrovolní hasiči z Lukavce, Košetic a Útěchovic pod Stražištěm. Po uhašení stodoly se hasiči postupně vrátili na své zbrojnice a mohli si konečně na krátkou dobu odpočinout.

     Ráno vše bohužel pokračovalo. Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov vyjela v 6:04 na padlý strom na komunikaci u flopu. A dobrovolné hasiče z Pacova probudila v 6:19 další SMS zpráva z operačního střediska, které je vyslalo na pročištění odtoku z rybníka Pilní. Na pomoc dorazili také dobrovolní hasiči z Cetorace a poté profesionální jednotka z Pacova.

     Po návratu jednotka SDH Pacov začala v Pacově odklízet napáchané škody po velké vodě. Jednotka zasahovala u desítky mimořádných událostí v ulicích Dlouhá, Výstavní, Hronova, Svatobarborská, Jatecká, Sídliště Míru, Žižkova,... Většinou se jednalo o události stejného charakteru. Čerpání vody, pročištění kanalizace, mytí a úklid komunikace od bahna, krup, větví a dalších naplavenin. Poté bylo potřeba dostat do zapalavených domů vysoušeče a další materiál pro úklid jako jsou stěrky, lopaty, košťata či hrabla na sníh. Naše jednotka také pomáhala v ulici Výstavní s úklidem v bytovém domě, kde voda napáchala celkem velké škody. Během dne profesionální hasiči přivezli vysoušeče, které byly následně rozděleny do postižených domů.

     Bohužel předpověď počasí hlásila možnost dalších bouřek a tak na povel krizového řízení města Pacov byla jednotka SDH povolána k napytlování dalších protipovodňových pytlů. Na pomoc přijeli i dobrovolní hasiči z Roučkovic a další. Po napytlování hasiči ve večerních hodinách rozvezli pytle na určená místa a tím konečně zakončili velmi dlouhý den.

     Další den " Úterý" členy jednotek čekala další práce a to mytí a úklid použitých věcných prostředků, ochranných oděvů, vozidel, či garáže. Profesionální hasiči z Pacova ještě museli odčerpat jeden zatopený sklep.

Tímto děkuji všem, ať již profesionálním či dobrovolným hasičům nebo jen dobrovolníkům, kteří pomohli a pomáhají s odklízením škod, které napáchala velká voda v Pacově a okolí.

     Foto z likvidací je zde.

     Další fotky dodáme a kdo má nějaké zajímavé foto uvítáme jej na sdhpacov@seznam.cz a následně dodáme do fotogalerie.

 

Technické pomoci

     Dnes byla jednotka vyslána na pročištění koryta rozvodněné Trnavy u Hladova a poté pod Bratřicema.

foto zde

 

 

Taktické cvičení - plnění bambi vaku

     Dne 29. května 2013 se v dopoledních hodinách odehrálo cvičení jednotek PO v plnění bambi vaku, který byl v závěsu pod vrtulníkem. Pro účely cvičení do Pacova po deváté hodině dopolední přiletěl policejní vrtulník, který po celou dobu nesl v podvěsu bambi vak o objemu cca 500l. V reálu by se použil větší, ale pro nácvik tato velikost stačila.

     Na smluvené místo na kraji Pacova se sjelo hned několik vozů. Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov zde byla s dvěma CAS ( Man, T 815) a k těm přijely jednotky SDH Pacov, Obrataň a Jetřichovec pokaždé s jednou CAS. Celkem se cvičení zůčastnilo cca 30 hasičů. Velké dík patří všem organizátorům tohoto velmi poučného cvičení.

 

foto zde

 

Čerpání vody Vysoká Lhota

     Dne 10. května v jednu hodinu po poledni vyjela jednotka SDH Pacov do obce Vysoká Lhota, kde čerpala vodu ze sklepa rodinného domu.

 

Požár Přáslavice

     Včera 24.4. 2013 v 15:39 byl na Krajské operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina ohlášen požár cca čtvrt ha travního a lesního porostu u obce Přáslavice. Operační důstojník na místo vyslal jednotku profesionálních hasičů ze stanice Pacov s vozidlem Tatra 815 CAS 32 spolu s jednotkou dobrovolných hasičů z Pacova s vozidlem Tatra 148 CAS 32. Následně byly povolány posilové jednotky SDH z Hořepníka, Samšína a Přáslavic.

     Před příjezdem jednotek na místo se požár ještě více rozšířil a tak hasiči použily postupně 3 proudy „C“. Problémem se stal nedostatek hadic, jelikož místo zásahu  se nacházelo asi 100 m od vozů hasičů a muselo se rozsáhlé požářiště důkladně zahasit. Někteří hasiči museli použít lopaty, aby se dostali k ohnisku.

     Z důvodu potřeby velkého množství vody zřídila jednotka SDH Přáslavice čerpací stanoviště u nedalekého rybníka. Tam jezdily cisterny JSDH Pacov a JSDH Hořepník kyvadlově pro vodu.

     Po důkladné likvidaci požáru ( okolo 18:00) se postupně jednotky vrátily zpět na své základny. Zde poté následovaly další celkem náročné práce jako je umývání silně znečištěných hadic či hasičské techniky.

     Tímto také děkuji všem zúčastněným hasičům, jelikož se jednalo o velmi fyzicky vyčerpávající zásah.

Aleš Janda

foto a tisková zpráva na serveru Požáry.cz

další foto zde

 

 

Technická pomoc

     Dne 17. března 2013 jednotka sdh Pacov odstranila strom, který blokoval vozovku u obce Eš.

 

 

Technická pomoc

     Dne 15.3. vyjela jednotka do ulice Na Blatech v Pacově, kde odčerpala zatopenou šachtu.

 

a další události převážně technického charakteru