Výjezdy 2017

Jednotka SDH Pacov měla za rok 2017 celkem 84 zásahů

 

Požár lesního porostu Zahrádka

    V neděli 17. prosince 2017 krátce po třetí hodině odpolední vyjeli jednotky hasičů na požár lesního porostu mezi obcemi Zahrádka u Pošné a Přáslavice. Na místě bylo několik ohnišť po pálení a od nich se kořeny oheň dostal dále do lesního porostu. Jednotky provedly uhašení nežádoucího hoření pomocí ženyjního nářadí a jednoho vysokotlakého proudu.

Na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Pacova, jednotka SDH města Pacov a jednotka SDH obce Pošná.

Pátrání po pohřešované osobě

     Dne 6.12. minutu po půlnoci povolalo Krajské operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina jednotky hasičů k pátrání po pohřešované osobě v Lukavci. Jednotka města Pacov byla při výjezdu odvolána z důvodu nalezení osoby hlídkou PČR.

Další termín ve školení nositelů dýchací techniky

     V sobotu 11.11. 2017 se opět konalo cyklické školení nositelů dýchací techniky. Na tento termín se dostavil zbytek jednotky města Pacov. Celý výcvik v podzemních prostorech členové jednotky prováděli v dýchacích přístrojích Dräger PSS 3000, které byly pořízeny městem Pacov v minulém roce pro zvýšení akceschopnosti jednotky a tím zajištění prvotřídní pomoci obyvatelům Pacovska. Přístroje jsou totiž vybaveny i druhými vývody pro vyváděcí kukly pro zachraňované osoby.

Výbuch kotle v Roučkovicích

     V pátek 10. listopadu večer vyjela jednotka města Pacov k ohlášenému výbuchu kotle v Roučkovicích. Na místo byly vyslány jednotky z prvního stupně požárního poplachu. Celá událost se obešla bez zranění.
 

Otevření uzavřených prostor

     Na žádost Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina vyjela dnes 8.11. ve večerních hodinách jednotka města Pacov k mimořádné události. Jednalo se o otevření uzavřených prostor v ulici Na Blatech v Pacově. Jednotka během chvíle prostory otevřela a následně se vrátila zpět na základnu.

Školení nositelů dýchací techniky

    Dne 4.11. se v prostorech podzemního bunkru na zámku v Pacově konalo cyklické školení nositelů dýchací techniky pro okres Pelhřimov. V tomto termínu se účastnili i naši někteří členové. V příštím týdnu to jest 11.11. bude zbytek jednotky proškolen opět v prostorech bunkru.
    

Orkán Herwart

    Dne 29.10 jednotka SDH Pacov zasahovala ve spojitosti s orkánem Herwart téměř u třiceti mimořádných událostí. Vše začalo povoláním jednotky operačním střediskem v deset hodin dopoledne, kdy jednotka HZS již nepokryla vzniklé události a bylo potřeba zapojit i dobrovolné hasiče. Poté se již jednotka nezastavila do večerních hodin. U převážné většiny zásahů se jednalo o popadané stromy vlivem větru.

    Velké dík patří členům jednotky, kteří vynaložili veliké úsilí při likvidaci následků orkánu.

Další bouřka v Pacově

    V noci z pátku 18.8. na sobotu se Pacovem opět přehnala slná bouře. V souvislosti s touto událostí jednotka SDH Pacov zasahovala u ostranění jednoho stromu a dále dvou úklidů nečistot na komunikaci. V porovnání s ostatníma jednotkama v okolí je to jen malý zlomek práce, kterou hasiči museli dělat mezitím co obyčejný občan ležel v klidu ve vyhřáté posteli. Na okrese Pelhřimov se totiž za tu noc vyšplhala práce hasičů na více jak 200 událostí.
 

Přívalový déšť Pacov

    Dne 11.8. 2017 v odpoledních hodinách zasáhl Pacovsko silný přívalový déšť, který napáchal velké škody na polámaných stromech či vymletých a znečištěných komunikacích.
    Jednotka SDH Pacov likvidovala v souvislosti s tímto deštěm celkem 4 události. 2x se jednalo o padlý strom, 2x čerpání vody s následným úklidem vozovky a prostor garáže rodinného domu.
 
 

Požár lesa Důl

     Ve středu 12.7. vyjela jednotka SDH Pacov spolu s jednotkou HZS PS Pacov k požáru lesa. Po příjezdu byl naší jednotkou nasazen jeden jednoduchý proud "C" a hrabanka byla prolita.
 Po ukončení všech prací se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 

Požár skládky SOMPO

    V úterý 16.5. v 16:59 odpoledne byl ohlášen požár skládky SOMPO na Hrádku u Pacova. Na místo se dostavili jednotky z druhého stupně požárního poplachu. 
 
 

Ebola - Taktické cvičení IZS

Ve středu 10. května v odpoledních hodinách se na pacovské poliklinice uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.

 

Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Pacov, HZS Pelhřimov, HZS Jihlava, jSDH Pacov, ZZS Kraje Vysočina, Policie ČR Pacov,  Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a Biohazard Team ZZS Kraje Vysočina.

Cílem cvičení bylo ověřit taktické postupy jednotlivých složek IZS při společném zásahu –  podezření na vysoce nakažlivou nemoc – (Ebola) u pacienta, který se dostavil do ordinace praktického lékaře. Poté následovaly postupy vyplívající ze směrnic, které mají jednotlivé složky určeny. U objektu bylo zřízeno dekontaminační stanoviště, které sloužilo k dekontaminaci jednak pacienta, který byl umístěn ve speciálním biovaku a připraven k transportu do speciálního zařízení, tak všech zasahujících osob.  

Souběžně s vlastním cvičením byl svolán starostou města Pacova Krizový štáb města.

Děkujeme MUDr. Bohdance Nesvačilové za poskytnutí ordinace, městu Pacov za možnost využití objektu a všem zasahujícím složkám. Omlouváme se za krátkodobé omezení provozu u polikliniky.

 

Npor. Bc. Jaroslav Čížek, velitel stanice Pacov

více a foto od Zdeněk Klika

 
 

Požár kotelny v rodinném domě v Pacově

V odpoledních hodinách dne 23.3. 2017 se rozezněly sirény kvůli požáru kotelny v Pacově. Na místě zasahovala jednotka proesionálních hasičů z Pacova spolu s jednotkami SDH Pacov, Jetřichovec a Obrataň. Dále na místě zasahovala ZZS.
 
 

Požár v rodinném domě Pacov

Dnes 9.3.2017 ve večerních hodinách jednotka SDH Pacov zasahovala u požáru v rodniném domě v ulici Myslíkova v Pacově. 
 
 

Školení jednotky města Pacov

    Dne 5.3. 2017 proběhlo v odpoledních hodinách školení jednotky. Členové JSDH si prakicky vyzkoušeli zásah na požár jednopodlažní budovy s následným vyhledáváním osob v zakouřených prostorech. Dále poskytování první pomoci osobám, které se nadýchaly splodinami hoření a nesmím zapomenout na problematiku ochlazování tlakových lahví.
Poděkování patří městu Pacov a vedení mateřské školy Za Branou za poskytnutí prostor, kde se vše odehrávalo.
 
 
 

Požár na Sídlišti Míru v Pacově

členové JSDH po požáru

    Dne 5.3. 2017 krátce před jednou hodinou odpolední byl vyhlášen požární poplach jednotce SDH Pacov na požár meze na Sídlišti Míru v Pacově. Jednotka SDH byla vyslána na pomoc profesionálním hasičům ze stanice Pacov s hašením.

 

Čerpání vody

     Dne 5.3. 2017 jednotka SDH v dopoledních hodinách čerpala vodu v ulici Malovcova v Pacově.
 
 

Technická pomoc Pacov

     Včera 1.3. odpoledne vyjela jednotka SDH na technickou pomoc do ulice Starodvorská v Pacově.

 

Požár Hořepník

     Dnes 24.2. 1017 dopoledne při přípravách plesu SDH byl ohlášen požár v rodinném domě v Hořepníku. Jednotka SDH vyjela v rekordně rychlém čase ihned s jednotkou HZS ( cca 1 minuta po vyhlášení poplachu).

     Po příjezdu na místě události velitel určil naší jednotku k záloze na místě události a usměrnění provozu na komunikaci z důvodu obsazení jízdního pruhu vozidly jednotek PO.

 

Požár Lesná

     Dnes 20.1. v 20:00 jednotka SDH Pacov zasahovala při požáru přístřešku u rodinného domu v obci Lesná. Na místě dále zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov a PČR.

 

Technická pomoc Pacov

     Dne 2. ledna jednotka města Pacov zajistila vysušení RD v Pacově po technické havárii.

a další události